Kull, K., and E. Velmezova. “How to Develop Semiotics: Paul Cobley”. Sign Systems Studies, vol. 51, no. 1, Apr. 2023, pp. 195-27, doi:10.12697/SSS.4.