KULUANALÜÜSI ÜHTLUSTATUD MUDEL – ÜLESEHITUS JA KASUTUSVÕIMALUSED

Authors

  • Jaan Murumets
  • Lilia Müller
  • Marek Mardo

DOI:

https://doi.org/10.15157/st.vi21.24179

Keywords:

cost analysis, life cycle cost, cost classification, defence planning, defence management

Abstract

Kuluanalüüs on pidev tegevus, mis saadab kuluobjekti kogu elutsükli vältel. Kuluanalüüs on ka meeskonnatöö, kus kuluobjekti elutsükli eri etappide analüüsil vajatakse erinevat oskusteavet. Kuluobjekti elutsükli vältel muutub selle kuluandmete koosseis, kättesaadavus, usaldusväärsus ja detailsus. Et kuluanalüüsid oleksid omavahel võrreldavad ja ristkasutatavad, peavad analüüsis kasutatavad and- med olema ühed ja samad. Andmeid on vaja ka regulaarselt uuendada ja täiendada. Seejuures peavad uuendamisreeglid olema selged ja kõigile kasutajatele arusaadavad ning oluline on seegi, et kasutajad neid aktsepteeriksid. Objekti kuluandmetel on praktiline tähendus ainult koos selle objekti sooritusandmetega ja ainult nende sooritusandmete kontekstis. Artikli esimeses osas kirjeldatakse riigikaitse planeeri- mise (kaitseplaneerimise) ja haldamise põhietappe, iga etapi iseloomulikku analüüsi- tegevust ning etappide võtmeosalejaid. Artikli teises osas põhjendatakse vajadust võtta kasutusele kuluanalüüsi ühtlustatud mudel (ingl cost breakdown structure) ning esitatakse ühtlustatud analüüsimudeli ülesehitus. Viimases, kolmandas osas paku- takse üks sihipärane võimalus tuleviku töövoo korraldamiseks kuluanalüüsi ühtlus- tatud mudeli kasutamisel.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2024-06-03

Issue

Section

Articles