ELEKTRILISE HÜBRIIDAJAMIGA GAASITURBIINMOOTORI KASUTATAVUS MEHITAMATA ÕHUSÕIDUKITEL

Authors

  • Karl-Eerik Unt
  • Edvin Martin Andrejev
  • Oskar Saarepera

DOI:

https://doi.org/10.15157/st.vi21.24184

Keywords:

unmanned aerial vehicle, drone, hybrid engines

Abstract

Erineval viisil elektri- ja fossiilkütusel põhinevad hübriidajamid on tões- tanud end mitmes transpordivaldkonnas harjumuspäraste sisepõlemismootorite säästliku ja töökindla alternatiivina. Siinses artiklis antakse ülevaade hübriidajamite ka sutamise eesmärgist militaar- ja tsiviilsektoris ning tuuakse esile olulisemad eri- nevused tehnoloogia rakendamisel. Analüüsitakse elektrilise hübriidajamiga gaasi- turbiin mootori kasutatavust mehitamata õhusõidukitel nii militaar- kui ka tsiviil- rakendustes. Seejuures töötatakse välja meetod, mille abil on võimalik teha kindlaks, missuguses suurusklassis ja millise lennuulatusega oleksid militaarrakendustes praeguse akutehnoloogia kasutamisel otstarbekad hübriidajamid. Leitakse erinevate operatsiooniliste ja taktikaliste ülesannete täitmiseks sobivaim hübriidsusaste ning uuritakse, millise energiatihedusega akude abil oleks võimalik asendada gaasiturbiin- mootorid täielikult elektriajamiga, et säiliks õhusõiduki soovitud sooritusvõime.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2024-06-03

Issue

Section

Articles