MILITAAROBJEKTIDE VALVETEHNOLOOGIA ARENG

Authors

  • Andres Udal
  • Jaanus Kaugerand
  • Raul Savimaa
  • Olev Märtens

DOI:

https://doi.org/10.15157/st.vi22.24193

Keywords:

security systems for military objects, development of security cameras, smart perimeter fence systems, unmanned aerial vehicle detection systems, multi spectral and multistatic approaches, data valorization

Abstract

Artikkel analüüsib viimastel aastatel maailmas käivitunud infotehno loogilisi arenguhüppeid, mis on toonud olulisi muutusi valvesüsteemide alale. Militaarobjektide valvesüsteeme on käsitletud nii sensorseadmete, süsteemi arhitektuuri kui ka üha rohkem tehisintellekti kasutava andmetöötluse vaates. Käsit luse süstematiseerimiseks on esile toodud neli põhilist alamsüsteemi ning teema sidu miseks maailma arengusuundadega on analüüsitud kaheksa olulise infotehnoloogilise uurimisteema kasvukõveraid. Detailsemalt käsitletud sensorseadmed on järgmised: 1) valvekaamerad nähtava valguse, lähiinfrapuna ja soojuskiirguse diapasoonidele; 2) sensoritega varustatud targad piirdetarad; 3) süsteemid mehitamata õhusõidukite avastamiseks ja jälgi miseks. Kaamerate puhul on analüüsitud kujutise sensorite arengutendentse ja DORI (detekteerimine, jälgimine, eristamine, identifitseerimine) tuvastusstandardit. Artiklis käsitletakse olulisemaid termineid ning arengusuundi, pidades silmas materjali võimalikku kasutamist tehniliste erialade väljaõppes Kaitseväe Akadeemias ja mujal.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2024-06-03

Issue

Section

Articles