https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/issue/feed Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat 2016-04-06T15:35:14+03:00 Anneli Sepp anneli.sepp@ut.ee Open Journal Systems Tartu Ülikooli aastaraamat 1995-2006 https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/2 Mõtteid raamatukogu edusammudest 2016-04-06T15:35:14+03:00 Martin Hallik hallik.martin@ut.ee 2011-05-17T17:23:30+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/3 Tartu Ülikooli Raamatukogu 2006.-2009. aastal 2011-05-19T13:35:47+03:00 Tartu Ülikooli Raamatukogu anneli.sepp@ut.ee 2011-05-19T11:49:06+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/4 Lisa1. TÜ Raamatukogu arvudes 2006.-2009.a 2012-01-18T11:41:35+02:00 Tartu Ülikooli Raamatukogu anneli.sepp@ut.ee 2011-05-19T12:57:33+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/5 Lisa 2. TÜ Raamatukogu töötajate publikatsioonid 2006-2009 2011-05-19T13:30:20+03:00 Tartu Ülikooli Raamatukogu anneli.sepp@ut.ee ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/6 Lisa 3. TÜ Raamatukogu töötajate ettekanded 2006-2009 2011-05-19T13:44:35+03:00 Tartu Ülikooli Raamatukogu anneli.sepp@ut.ee ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/7 Lisa 4. Konverentsid, seminarid ja ettekandepäevad 2006-2009 2011-05-19T13:49:25+03:00 Tartu Ülikooli Raamatukogu anneli.sepp@ut.ee ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/8 Lisa 5. Näitused 2006-2009 2011-05-19T13:55:03+03:00 Tartu Ülikooli Raamatukogu anneli.sepp@ut.ee ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/10 2006.-2007. aasta fotokroonika 2011-05-19T14:04:50+03:00 Tartu Ülikooli Raamatukogu anneli.sepp@ut.ee ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/11 2008. aasta fotokroonika 2011-05-19T14:08:38+03:00 Tartu Ülikooli Raamatukogu anneli.sepp@ut.ee ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/12 2009. aasta fotokroonika 2011-05-19T14:11:49+03:00 Tartu Ülikooli Raamatukogu anneli.sepp@ut.ee ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/13 Tartu Ülikooli Raamatukogu arengukava aastani 2010 2011-05-19T14:14:52+03:00 Tartu Ülikooli Raamatukogu anneli.sepp@ut.ee ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/14 Raamatukogu tänab ja tunnustab 2011-05-19T14:17:37+03:00 Tartu Ülikooli Raamatukogu anneli.sepp@ut.ee ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/15 Johann Christian Schünmanni trükikoda Tartus 1814-1840: tegevuskäik ja trükitoodang 2011-05-19T14:21:56+03:00 Ene-Lille Jaanson anneli.sepp@ut.ee ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16 Digitaalrepositooriumi DSpace juurutamisest Tartu Ülikooli Raamatukogus 2011-05-19T14:25:57+03:00 Kalju Kill Kask kill.kask@ut.ee ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/17 Toetus TÜR kogudele riiklikest programmidest 2000-2009 2011-05-19T14:28:53+03:00 Kristina Pai kristina.pai@ut.ee ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/18 Kogude läbitöötamine ja rekataloogimine Tü raamatukogus 2008. aastal 2011-05-19T14:36:00+03:00 Anneli Sepp anneli.sepp@ut.ee Kristina Pai kristina.pai@ut.ee 2011-05-19T14:36:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/19 TÜ luridicumi teabekeskus ja selle arenguperspektiivid 2013-02-11T14:16:30+02:00 Sille Plaksi sille.plaksi@ut.ee TÜ luridicumi teabekeskus anneli.sepp@ut.ee ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/21 Tagasivaatavalt 2011-05-19T14:53:01+03:00 Ilmar Vene ilmar.vene@ut.ee ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/22 Summary 2011-05-19T14:59:56+03:00 University of Tartu library anneli.sepp@ut.ee ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/23 Johann Christian Schünmann's Printing House in Tartu in 1814-1840: Activities and Production 2011-05-19T15:03:26+03:00 Ene-Lille Jaanson lille.jaanson@ut.ee ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/24 Revision and re-cataloguing of collections of the UT Library in 2008 2011-05-19T15:06:55+03:00 Anneli Sepp anneli.sepp@ut.ee Ene-Lille Jaanson lille.jaanson@ut.ee ##submission.copyrightStatement##