https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/issue/feed Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat 2019-11-08T11:44:29+02:00 Anneli Sepp anneli.sepp@ut.ee Open Journal Systems Tartu Ülikooli aastaraamat 1995-2006 https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16084 Mõtteid raamatukogu edusammudest 2019-11-08T11:44:11+02:00 Martin Hallik hallik.martin@ut.ee 2011-05-19T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16085 Tartu Ülikooli Raamatukogu 2006.-2009. aastal 2019-11-08T11:44:12+02:00 Tartu Ülikooli Raamatukogu anneli.sepp@ut.ee 2011-05-19T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16086 Lisa1. TÜ Raamatukogu arvudes 2006.-2009.a 2019-11-08T11:44:14+02:00 Tartu Ülikooli Raamatukogu anneli.sepp@ut.ee 2011-05-19T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16087 Lisa 2. TÜ Raamatukogu töötajate publikatsioonid 2006-2009 2019-11-08T11:44:15+02:00 Tartu Ülikooli Raamatukogu anneli.sepp@ut.ee 2011-05-19T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16088 Lisa 3. TÜ Raamatukogu töötajate ettekanded 2006-2009 2019-11-08T11:44:16+02:00 Tartu Ülikooli Raamatukogu anneli.sepp@ut.ee 2011-05-19T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16089 Lisa 4. Konverentsid, seminarid ja ettekandepäevad 2006-2009 2019-11-08T11:44:17+02:00 Tartu Ülikooli Raamatukogu anneli.sepp@ut.ee 2011-05-19T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16090 Lisa 5. Näitused 2006-2009 2019-11-08T11:44:17+02:00 Tartu Ülikooli Raamatukogu anneli.sepp@ut.ee 2011-05-19T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16091 2006.-2007. aasta fotokroonika 2019-11-08T11:44:18+02:00 Tartu Ülikooli Raamatukogu anneli.sepp@ut.ee 2011-05-19T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16092 2008. aasta fotokroonika 2019-11-08T11:44:18+02:00 Tartu Ülikooli Raamatukogu anneli.sepp@ut.ee 2011-05-19T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16093 2009. aasta fotokroonika 2019-11-08T11:44:18+02:00 Tartu Ülikooli Raamatukogu anneli.sepp@ut.ee 2011-05-19T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16094 Tartu Ülikooli Raamatukogu arengukava aastani 2010 2019-11-08T11:44:19+02:00 Tartu Ülikooli Raamatukogu anneli.sepp@ut.ee 2011-05-19T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16095 Raamatukogu tänab ja tunnustab 2019-11-08T11:44:19+02:00 Tartu Ülikooli Raamatukogu anneli.sepp@ut.ee 2011-05-19T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16096 Johann Christian Schünmanni trükikoda Tartus 1814-1840: tegevuskäik ja trükitoodang 2019-11-08T11:44:20+02:00 Ene-Lille Jaanson anneli.sepp@ut.ee 2011-05-19T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16097 Digitaalrepositooriumi DSpace juurutamisest Tartu Ülikooli Raamatukogus 2019-11-08T11:44:25+02:00 Kalju Kill Kask kill.kask@ut.ee 2011-05-19T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16098 Toetus TÜR kogudele riiklikest programmidest 2000-2009 2019-11-08T11:44:25+02:00 Kristina Pai kristina.pai@ut.ee 2011-05-19T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16099 Kogude läbitöötamine ja rekataloogimine Tü raamatukogus 2008. aastal 2019-11-08T11:44:26+02:00 Anneli Sepp anneli.sepp@ut.ee Kristina Pai kristina.pai@ut.ee 2011-05-19T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16100 TÜ luridicumi teabekeskus ja selle arenguperspektiivid 2019-11-08T11:44:27+02:00 Sille Plaksi sille.plaksi@ut.ee TÜ luridicumi teabekeskus anneli.sepp@ut.ee 2011-05-19T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16101 Tagasivaatavalt 2019-11-08T11:44:28+02:00 Ilmar Vene ilmar.vene@ut.ee 2011-05-19T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16102 Summary 2019-11-08T11:44:28+02:00 University of Tartu library anneli.sepp@ut.ee 2011-05-19T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16103 Johann Christian Schünmann's Printing House in Tartu in 1814-1840: Activities and Production 2019-11-08T11:44:29+02:00 Ene-Lille Jaanson lille.jaanson@ut.ee 2011-05-19T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16104 Revision and re-cataloguing of collections of the UT Library in 2008 2019-11-08T11:44:29+02:00 Anneli Sepp anneli.sepp@ut.ee Ene-Lille Jaanson lille.jaanson@ut.ee 2011-05-19T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat