Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar Tartu Ülikooli aastaraamat 1995-2006 Tartu Ülikooli Raamatukogu en-US Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat 1406-0892 Mõtteid raamatukogu edusammudest https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16084 Martin Hallik Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-05-19 2011-05-19 Tartu Ülikooli Raamatukogu 2006.-2009. aastal https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16085 Tartu Ülikooli Raamatukogu Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-05-19 2011-05-19 Lisa1. TÜ Raamatukogu arvudes 2006.-2009.a https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16086 Tartu Ülikooli Raamatukogu Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-05-19 2011-05-19 Lisa 2. TÜ Raamatukogu töötajate publikatsioonid 2006-2009 https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16087 Tartu Ülikooli Raamatukogu Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-05-19 2011-05-19 Lisa 3. TÜ Raamatukogu töötajate ettekanded 2006-2009 https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16088 Tartu Ülikooli Raamatukogu Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-05-19 2011-05-19 Lisa 4. Konverentsid, seminarid ja ettekandepäevad 2006-2009 https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16089 Tartu Ülikooli Raamatukogu Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-05-19 2011-05-19 Lisa 5. Näitused 2006-2009 https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16090 Tartu Ülikooli Raamatukogu Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-05-19 2011-05-19 2006.-2007. aasta fotokroonika https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16091 Tartu Ülikooli Raamatukogu Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-05-19 2011-05-19 2008. aasta fotokroonika https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16092 Tartu Ülikooli Raamatukogu Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-05-19 2011-05-19 2009. aasta fotokroonika https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16093 Tartu Ülikooli Raamatukogu Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-05-19 2011-05-19 Tartu Ülikooli Raamatukogu arengukava aastani 2010 https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16094 Tartu Ülikooli Raamatukogu Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-05-19 2011-05-19 Raamatukogu tänab ja tunnustab https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16095 Tartu Ülikooli Raamatukogu Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-05-19 2011-05-19 Johann Christian Schünmanni trükikoda Tartus 1814-1840: tegevuskäik ja trükitoodang https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16096 Ene-Lille Jaanson Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-05-19 2011-05-19 Digitaalrepositooriumi DSpace juurutamisest Tartu Ülikooli Raamatukogus https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16097 Kalju Kill Kask Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-05-19 2011-05-19 Toetus TÜR kogudele riiklikest programmidest 2000-2009 https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16098 Kristina Pai Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-05-19 2011-05-19 Kogude läbitöötamine ja rekataloogimine Tü raamatukogus 2008. aastal https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16099 Anneli Sepp Kristina Pai Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-05-19 2011-05-19 TÜ luridicumi teabekeskus ja selle arenguperspektiivid https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16100 Sille Plaksi TÜ luridicumi teabekeskus Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-05-19 2011-05-19 Tagasivaatavalt https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16101 Ilmar Vene Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-05-19 2011-05-19 Summary https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16102 University of Tartu library Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-05-19 2011-05-19 Johann Christian Schünmann's Printing House in Tartu in 1814-1840: Activities and Production https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16103 Ene-Lille Jaanson Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-05-19 2011-05-19 Revision and re-cataloguing of collections of the UT Library in 2008 https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16104 Anneli Sepp Ene-Lille Jaanson Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2011-05-19 2011-05-19