Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar Tartu Ülikooli aastaraamat 1995-2006 en-US anneli.sepp@ut.ee (Anneli Sepp) heiki.epner@ut.ee (Heiki Epner) Fri, 03 Jun 2011 09:55:35 +0300 OJS 3.1.1.0 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Mõtteid raamatukogu edusammudest https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/2 Martin Hallik ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/2 Tue, 17 May 2011 17:23:30 +0300 Tartu Ülikooli Raamatukogu 2006.-2009. aastal https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/3 Tartu Ülikooli Raamatukogu ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/3 Thu, 19 May 2011 11:49:06 +0300 Lisa1. TÜ Raamatukogu arvudes 2006.-2009.a https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/4 Tartu Ülikooli Raamatukogu ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/4 Thu, 19 May 2011 12:57:33 +0300 Lisa 2. TÜ Raamatukogu töötajate publikatsioonid 2006-2009 https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/5 Tartu Ülikooli Raamatukogu ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/5 Lisa 3. TÜ Raamatukogu töötajate ettekanded 2006-2009 https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/6 Tartu Ülikooli Raamatukogu ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/6 Lisa 4. Konverentsid, seminarid ja ettekandepäevad 2006-2009 https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/7 Tartu Ülikooli Raamatukogu ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/7 Lisa 5. Näitused 2006-2009 https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/8 Tartu Ülikooli Raamatukogu ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/8 2006.-2007. aasta fotokroonika https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/10 Tartu Ülikooli Raamatukogu ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/10 2008. aasta fotokroonika https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/11 Tartu Ülikooli Raamatukogu ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/11 2009. aasta fotokroonika https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/12 Tartu Ülikooli Raamatukogu ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/12 Tartu Ülikooli Raamatukogu arengukava aastani 2010 https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/13 Tartu Ülikooli Raamatukogu ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/13 Raamatukogu tänab ja tunnustab https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/14 Tartu Ülikooli Raamatukogu ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/14 Johann Christian Schünmanni trükikoda Tartus 1814-1840: tegevuskäik ja trükitoodang https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/15 Ene-Lille Jaanson ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/15 Digitaalrepositooriumi DSpace juurutamisest Tartu Ülikooli Raamatukogus https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16 Kalju Kill Kask ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/16 Toetus TÜR kogudele riiklikest programmidest 2000-2009 https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/17 Kristina Pai ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/17 Kogude läbitöötamine ja rekataloogimine Tü raamatukogus 2008. aastal https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/18 Anneli Sepp, Kristina Pai ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/18 Thu, 19 May 2011 14:36:00 +0300 TÜ luridicumi teabekeskus ja selle arenguperspektiivid https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/19 Sille Plaksi, TÜ luridicumi teabekeskus ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/19 Tagasivaatavalt https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/21 Ilmar Vene ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/21 Summary https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/22 University of Tartu library ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/22 Johann Christian Schünmann's Printing House in Tartu in 1814-1840: Activities and Production https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/23 Ene-Lille Jaanson ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/23 Revision and re-cataloguing of collections of the UT Library in 2008 https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/24 Anneli Sepp, Ene-Lille Jaanson ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/24