Planeerimata raseduse esinemissagedus ja sellega seotud tegurid Eestis

Hedda Lippus, Made Laanpere, Tarmo Tuisk, Helle Karro

Abstract


Eesti Arst 2013; 92(5):253–260

Keywords


planeerimata rasedus, etnilised erinevused, sotsiaal-majanduslikud tegurid, riskikäitumine, vägivald

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.11469

Refbacks

  • There are currently no refbacks.