Published: 2013-05-22

Planeerimata raseduse esinemissagedus ja sellega seotud tegurid Eestis

Hedda Lippus, Made Laanpere, Tarmo Tuisk, Helle Karro

Uusi suundi kasvajate energiametabolismi uuringutes

Tuuli Käämbre, Andre Koit, Igor Ševtšuk, Vladimir Tšekulajev, Kersti Tepp, Natalja Timohhina, Jelena Bogovskaja, Vahur Valvere, Valdur Saks

Vestibulaarne migreen

Liis Sabre, Mark Braschinsky

Samaaegne kahepoolne primaarne spontaanne pneumotooraks

Eero Jakobson, Boriss Malikov, Tanel Laisaar

Neuroloogia

Katrin Gross-Paju