Alkoholi ja narkootikumide tarbimisharjumused prognoosivad suitsiidi

Airi Värnik, Danuta Wasserman, Kairi Kõlves, Liina-Mai Tooding, Marika Väli

Abstract


Uuringus võrreldi suitsidentide joobnustavate ainete tarbimisharjumusi kontrollrühmaga lähtuvalt soost, vanusest ja rahvusest. Uuringu tulemused näitasid, et Eesti suitsidentide hulgas olid 59,8% alkoholisõltlased ja kuritarvitajad ning 5,3% narkootikumide kuritarvitajad. Suitsidentidel oli oluliselt suurem risk olla alkoholisõltlane ja narkootikumide kuritarvitaja võrreldes kontrollrühmaga. Ainult kolmandik alkoholisõltlastest oli saanud diagnoosi enne uuringu diagnostilist protseduuri, see näitab, et alkoholism on tugevalt aladiagnoositud. Kuigi meestel esines sagedamini alkoholi väärtarvitamist, näitas suitsidentide ja kontrollisikute võrdlus, et nii nais- kui ka meessuitsidentidel oli kõikides earühmades suurem risk olla alkoholisõltlane, samuti kehtis see eri rahvuste puhul. Uuring näitas, et joobnustavate ainete tarvitamisega seotud häired, eelkõige alkoholisõltuvus ja narkootikumide kuritarvitamine, on
olulised suitsiidi riskitegurid.


Eesti Arst 2005; 84 (1): 2-6

Keywords


suitsiid, kontrollrühm, alkoholi ja narkootikumide tarvitamine

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9905

Refbacks

  • There are currently no refbacks.