Published: 2005-01-11

Alkoholi ja narkootikumide tarbimisharjumused prognoosivad suitsiidi

Airi Värnik, Danuta Wasserman, Kairi Kõlves, Liina-Mai Tooding, Marika Väli