Saateks / Foreword

  • Liina Lukas University of Tartu

Abstract

.

Author Biography

Liina Lukas, University of Tartu

Liina Lukas – PhD, Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituudi maailmakirjanduse dotsent, Eesti vanema kirjanduse digitaalse tekstikogu EEVA töörühma juht. Peamised uurimissuunad: eesti-saksa kirjandussuhted, baltisaksa kirjandus.

Liina Lukas – PhD, associate professor of Comparative Literature at the Institute of Cultural Research and Fine Arts, University of Tartu; leader of the Research and Web Project of Estonian Older Literature EEVA. Main fields of research: Estonian-German literature contacts, Baltic-German literature.

Published
2017-01-10