Ampitsilliini-gentamütsiini ja penitsilliini-gentamütsiini kombinatsioonide võrdlus vastsündinu varase sepsise ravis

  • Mari-Liis Ilmoja
  • Tuuli Metsvaht
  • Ülle Parm
  • Lea Maipuu
  • Mirjam Merila
  • Piia Müürsepp
  • Kadri Julge
  • Epp Sepp
  • Heti Pisarev
  • Irja Lutsar
Keywords: vastsündinu sepsis, ampitsilliin, penitsilliin

Abstract

Töö eesmärgiks oli võrrelda ampitsilliini-gentamütsiini vs penitsilliinigentamütsiini kombinatsioonide kliinilist efektiivsust vastsündinute varase sepsise (VVS) ravis. Kahekeskuseline prospektiivne klastriga juhuslikustatud uuring hõlmas kõik VVS-kahtlusega alla 72 tunni vanused vastsündinud. Esimesel uuringuperioodil kasutati ühes keskuses ampitsilliini ja teises penitsilliini kombinatsioonis gentamütsiiniga. Beetalaktaamantibiootikumid vahetati, kui pooled haiged olid uuringusse lülitatud. Primaarne tulem oli ravi ebaõnnestumine (vajadus antibakteriaalse ravi muutmiseks 72 tunni jooksul) ja/või surm 7 päeva jooksul. Soole kolonisatsiooni hinnati perineumi kaape alusel. Tõestatud VVSi sagedus oli 4,9%. Ampitsilliini ja penitsilliini skeemide vahel ei olnud erinevust 72 tunni jooksul antibakteriaalse ravi vahetuse, 7 päeva suremuse ega ravi ebaõnnestumise osas. Ampitsilliin ja penitsilliin kombinatsioonis gentamütsiiniga on võrdselt tõhusad vastsündinu varase sepsise empiirilises ravis. Eesti Arst 2009; 88(Lisa4):21−29

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2009-11-01
How to Cite
Ilmoja, M.-L., Metsvaht, T., Parm, Ülle, Maipuu, L., Merila, M., Müürsepp, P., Julge, K., Sepp, E., Pisarev, H., & Lutsar, I. (2009). Ampitsilliini-gentamütsiini ja penitsilliini-gentamütsiini kombinatsioonide võrdlus vastsündinu varase sepsise ravis . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10479
Issue
Section
LISA