Vastsündinute rehospitaliseerimine Harjumaal aastatel 2005–2006

Main Article Content

Liis Veeber
Mari Laan
Kristina Gill
Mari-Liis Kumm
Valentina Terjajeva
Pille Andresson
Liis Toome

Abstract

Viimase 15 aasta jooksul on Eesti Vabariigis muutunud vastsündinute meditsiiniabi korraldus: vastsündinud kirjutatakse sünnitusmajast koju varakult ja järgneva tervisekontrolli teeb perearst. Ülevaate saamiseks vastsündinute hospitaliseerimise põhjustest nende kahe olulise tervishoiukorraldusliku muudatuse taustal analüüsisime oma töös 2005. ja 2006. a Tallinna Lastehaiglasse kodust hospitaliseeritud vastsündinute haiguslugusid. Leidsime, et vaatamata toimunud muudatustele oli uuringuperioodil rehospitaliseerimist vajanud vastsündinute hulk võrreldes kirjanduse andmetega pigem väike. Peamisteks vastsündinute haiglaravi põhjusteks olid toitmisprobleemid, ikterus ja infektsioonid. Vastsündinute hospitaliseerimise ennetamiseks on olulised emade varane ja efektiivne nõustamine ning korrektne ja toimiv vastsündinute tervisekontrolli süsteem.

Eesti Arst 2009; 88(11):708−714

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Veeber, L., Laan, M., Gill, K., Kumm, M.-L., Terjajeva, V., Andresson, P., & Toome, L. (2009). Vastsündinute rehospitaliseerimine Harjumaal aastatel 2005–2006 . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10486
Section
UURIMUS

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>