Published: 2009-11-11

Naiste eelistused ja rahulolu pereplaneerimise nõustamisega Eestis

Made Laanpere, Kaja Rahu, Kai Part, Kai Haldre, Helle Karro

Vastsündinute rehospitaliseerimine Harjumaal aastatel 2005–2006

Liis Veeber, Mari Laan, Kristina Gill, Mari-Liis Kumm, Valentina Terjajeva, Pille Andresson, Liis Toome

Vertiigo – sagedasti esinev vaevus

Janika Kõrv, Reet Tikk, Väino Sinisalu 

Päriliku rinna- ja munasarjavähiga patsientide geneetilise konsulteerimise ja jälgimise juhend

Tiiu-Liis Tigane, Piret Laidre, Kairit Joost, Neeme Tõnisson, Valdur Mikita, Riina Žordania

Kopsutransplantatsioon

Tanel Laisaar, Marget Savisaar

Besoaar maos. Haigusjuhu kirjeldus

Mare Suurna, Ene Anijalg, Margot Peetsalu, Maret Murde, Margus Lember

Kehatüve traumade käsitlus. Ravijuhend 2009

Kadri Tamme, Marko Murruste, Tanel Laisaar, Ülo Zirel