Radioloogilised uuringud ja isheemilise insuldi kliiniline kulg trombolüüsitud patsientidel

  • Tiiu Tomberg
  • Maria Kasesalu
  • Riina Vibo
  • Janika Kõrv
Keywords: ajuinfarkt, intravenoosne trombolüüs, radioloogilised uuringud, trombolüüsravi tulemused

Abstract

Ajuinfarkti ägedas staadiumis kasutatakse intravenoosset trombolüüsi kui tõenduspõhist ravimeetodit. Meie töö eesmärgiks oli analüüsida ägeda aju infarktiga haigete käsitluse ajalisi etappe ravieelses perioodis, hinnata radioloogiliste uuringute tulemusi ja ajuinfarkti kliinilist kulgu TÜ Kliinikumis 2008.–2010. a trombolüüsitud patsientidel. Uuringusse kaasati 69 patsienti, neist 37 naist ja 32 meest vanuses 32–90 a. Selgus, et aeg haigestumisest trombolüüsravi alguseni oli keskmiselt 2 t 26 min. Kiirem ravi algus seostus parema ravitulemusega. Kompuutertomograafilisel perfusiooniuuringul nähtav riskikude päästeti 82%-l juhtudest. Raskem kliiniline kulg oli tihenenud keskmise ajuarteri, ajuturse ja laialdasema infarktikolde korral kompuuter tomograafilisel uuringul, samuti keskmise ajuarteri oklusiooni korral angiograafial. Sümptomaatiline ajuhemorraagia esines 4 patsiendil, hemorraagiarisk seostus raskema neuroloogilise leiuga enne trombolüüsi. TÜ Kliinikumis teostatud trombolüüsravi oli efektiivne 78%-l juhtudest. Eesti Arst 2010; 89(12):800−808

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2010-12-01
How to Cite
Tomberg, T., Kasesalu, M., Vibo, R., & Kõrv, J. (2010). Radioloogilised uuringud ja isheemilise insuldi kliiniline kulg trombolüüsitud patsientidel . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10641
Section
UURIMUS

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>