Published: 2010-12-11

Kuulmislanguse geneetilised põhjused Eesti lastel ning leitud genotüübi ja fenotüübi omavaheline võrdlus

Rita Teek, Katrin Kruustük, Riina Žordania, Kairit Joost, Tiia Reimand, Eneli Oitmaa, Mari Nelis, Olga Žilina, Tiina Kahre, Neeme Tõnisson, Katrin Õunap

Vastsündinute haigestumus ja suremus Eestis 2007–2008

Heili Varendi, Liis Toome, Pille Andresson, Mari-Liis Ilmoja, Eha Kallas, Lea Maipuu, Pille Saik, Inge Ringmets, Anne Ormisson