Alkoholi ja narkootikumide tarbimisharjumused prognoosivad suitsiidi

Main Article Content

Airi Värnik
Danuta Wasserman
Kairi Kõlves
Liina-Mai Tooding
Marika Väli

Abstract

Uuringus võrreldi suitsidentide joobnustavate ainete tarbimisharjumusi kontrollrühmaga lähtuvalt soost, vanusest ja rahvusest. Uuringu tulemused näitasid, et Eesti suitsidentide hulgas olid 59,8% alkoholisõltlased ja kuritarvitajad ning 5,3% narkootikumide kuritarvitajad. Suitsidentidel oli oluliselt suurem risk olla alkoholisõltlane ja narkootikumide kuritarvitaja võrreldes kontrollrühmaga. Ainult kolmandik alkoholisõltlastest oli saanud diagnoosi enne uuringu diagnostilist protseduuri, see näitab, et alkoholism on tugevalt aladiagnoositud. Kuigi meestel esines sagedamini alkoholi väärtarvitamist, näitas suitsidentide ja kontrollisikute võrdlus, et nii nais- kui ka meessuitsidentidel oli kõikides earühmades suurem risk olla alkoholisõltlane, samuti kehtis see eri rahvuste puhul. Uuring näitas, et joobnustavate ainete tarvitamisega seotud häired, eelkõige alkoholisõltuvus ja narkootikumide kuritarvitamine, on
olulised suitsiidi riskitegurid.


Eesti Arst 2005; 84 (1): 2-6

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Värnik, A., Wasserman, D., Kõlves, K., Tooding, L.-M., & Väli, M. (2005). Alkoholi ja narkootikumide tarbimisharjumused prognoosivad suitsiidi . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9905
Section
UURIMUS

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>