2020: Lisa 2: Tartu Ülikooli arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverents 2020