Published: 2007-06-11

Pärilik primaarne hüpolaktaasia – genotüübid ja nende seos piimatalumatusega

Irma Järvelä, Mall Lepiksoo, Margus Lember, Mart Kull, Peeter Saadla, Riina Kallikorm, Suvi Torniainen, Tarvo Rajasalu, Tiina Vilimaa