English-Medium Studies in the Estonian National University: Globalisation and Organic Change

Authors

  • Virve-Anneli Vihman
  • Ülle Tensing

DOI:

https://doi.org/10.15157/tyak.v0i42.11875

Abstract

Ingliskeelne õppetöö Eesti rahvusülikoolis:
üleilmastumine toetab järkjärgulist muutumist
Virve-Anneli Vihman, Ülle Tensing
Tartu Ülikool
Käesolev ülevaateartikkel kirjeldab inglise keele kui õppekeele kasutamist
Tartu Ülikoolis alates Eesti Vabariigi taasiseseisvumisest.
Artikli esimeses pooles antakse kokkuvõtlik ülevaade ingliskeelsete
ainekursuste ja semestriprogrammide loomisest 1990. aastatel.
Artikli teine pool kirjeldab sellele järgnenud sotsiaalseid, poliitilisi
ja hariduskorralduslikke muudatusi hõlmavat perioodi, mis mõjutas
ülikoolis ingliskeelsete õppekavade kujunemise esimest etappi,
aastatel 2005–2011. Artiklis heidetakse pilk Tartu Ülikooli rahvusvahelistumise
hoogustumisele ja peatutakse küsimusel, kuidas
keelepoliitika dokumentides ja ühiskonnas toimuvates aruteludes on
käsitletud inglise keele rolli suurenemist viimase kahekümne aasta
jooksul.
Artikli autorid leiavad, et ülikooli akadeemilise ja tugipersonali
hoiakud, põhimõtted ja tegevuste ulatus on oluliselt muutunud võrreldes
ingliskeelse õppe arenduse esimese etapiga. Ingliskeelne õpe
on jõudnud teise etappi, kus selle osakaal ülikooli õppetöös kasvab
märgatavalt kiiremini ja see on suunatud kõigile õppijatele, mitte
üksnes välisüliõpilastele. Kasvav kokkupuude välisüliõpilastega ja
paremad võimalused kaasata välisõppejõude on andnud tõuke ingliskeelse
õppe väärtustamisele teiste akadeemilist keskkonda mõjutavate
eesmärkide kõrval, nagu õpetamisoskuste arendamine ja
teadustegevuse konkurentsivõime suurendamine.
Nii ülikoolis kui ühiskonnas arutatakse selle üle, millist mõju
avaldab ingliskeelne õppetöö eestikeelsele haridusele ja teadusele
ning kuidas parandada ja tagada inglise keeles toimuva õppetöö kvaliteeti.
Arutelude lähemal uurimisel on näha, et inglise keele osatähtsuse
kasv ärgitab tuliseid sõnavõtte ja hoiakud õppekeelte mitmekesisuse
suhtes on vastandlikud. On oluline, et avalikud arutelud eesti
ja inglise keele kasutusest ja nende tasakaalust Eesti kõrghariduses
jätkuvad ka ingliskeelse õppe teises etapis, mida iseloomustab selle
keele oluliselt ulatuslikum kasutamine õppetöös eesti keele kõrval.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-12-29