The Exposition of St. Petersburg Zoological museum in the years of the Soviet regime

Authors

  • Nadezhda Slepkova

DOI:

https://doi.org/10.15157/tyak.v38i0.735

Abstract

Peterburi zooloogiamuuseumi ekspositsioon nõukogude võimu aastail

Nadežda Slepkova, Venemaa TA zooloogia instituut

 

Väljapanek, mida sai TA zooloogiamuuseumis vaadata nõukogude võimu esimestel aastatel, oli koostatud 1901. aastal. Muutused hakkasid toimuma pärast teaduste akadeemia reformi 1920. aastate lõpul. Aastail 1931–1933 kontrollisid muuseumi kaks Leningradi töörahva saadikute nõukogu (Lensovet) komisjoni. Muuseumist pidi saama vahend võitluses materialistliku maailmavaate juurutamise eest. Kinnitati muuseumi reorganiseerimise viie aasta plaan (1932–1937), mille järgi tuli luua darvinismi tutvustav ekspositsioon, kuid oma koht oli ette nähtud ka geneetika saavutustele.

1948. aastal, pärast kurikuulsat üleliidulise põllumajandusteaduste akadeemia augustisessiooni, kus kilbile tõsteti T. Lõssenko ja I. Mitšurin, sai TA zooloogia instituut direktiivi, mille järgi tuli ekspositsioonist välja heita kogu materjal mitšuurinluse vastaste kohta. Muuseumi esimeses saalis rajati osakond, mis oli pühendatud „Mitšurini õpetuse alustele”. Karl Ernst v. Baeri mälestussammas, mille oli muuseumile kinkinud Kuramaa rüütelkond, saadeti „Põhja-pagendusse” – muuseumi kõrvalisemasse ossa, kus oli polaarloomade ekspositsioon. Tema kohale peaukse kõrvale asetati Stalini ausammas. Pealesunnitud mitšuurinliku bioloogia väljapanek võeti maha pärast 1964. aastat. 1969. aastal koostas S. J. Tsalolihhin esimese saali tarbeks uue ekspositsiooniplaani, mis taas kajastas ka geneetika saavutusi.

Zooloogiamuuseum tunnetas täiel määral võimu mõju ja oli üks kanal, mille kaudu võim püüdis rahvast mõjutada. Muuseum õnnestus täielikult rakendada sotsialistliku ja kommunistliku propaganda teenistusse.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Nadezhda Slepkova

Zoological Institute of Russian Academy of Sciences, St. Petersburg

Downloads