The Dictionary "Russian Botanists" by Sergey Yu. Lipshits: the history of an unfinished project

Authors

  • Anastasia Fedotova

DOI:

https://doi.org/10.15157/tyak.v38i0.736

Abstract

Sergei Lipshitsi leksikon „Vene botaanikud” – lõpetamata projekti lugu

Anastasia Fedotova, Venemaa teaduste akadeemia

 

Sergei Lipshitsi koostatud teatmik „Vene botaanikud” on hindamatu teabeallikas kõigile Vene botaanika ajaloo huvilistele. Teos oli kavandatud kümneköitelisena ja selle väljaandja oli Moskva Looduseuurijate Selts. Tegeliku töö tegi suuresti üks mees – Sergei Lipshits (1905 – 1983), kes kogus materjale, koostas elulugusid ja bibliograafiaid. Teatmeteose eesmärk oli haarata võimalikult kõiki botaanikuid Venemaal XVIII–XX sajandil, sh amatööre.

Materjali kogumine algas 1938 ja jätkus Teise maailmasõja ajal. 1945. aastal sai Lipshits sõjaaegse tegevuse eest ordeni Austuse märk, kuid kõrgem atestatsioonikomisjon (VAK) keeldus tema doktorikraadi kinnitamast. 1947 ilmunud leksikoni kaks esimest köidet järgisid enam-vähem esialgset plaani. Pärast 1948. aastal peetud üleliidulise põllumajandusteaduse akadeemia augustisessiooni, kus kilbile tõsteti lõssenkism, sattusid kõik vanad Mendelit järginud geneetikud põlu alla. Võimudele muutus häirivaks nii Lipshitsi juudi päritolu kui ka fakt, et ta oli oma leksikonis võtnud vaatluse alla ka represseeritud teadlasi. Projekti päästmiseks nõustus Lipshits jätma osa ebasoovitavaid isikuid välja ja kasutama mõne teise kohta käibivat nõukogulikku retoorikat. Neljanda köite puhul (1952) pidi koostaja lubama partei keskkomitee agitatsiooni- ja propagandaosakonnale, et väljaandes ei kajastata enam „neid teadlasi, kellel on vähe publikatsioone ja kelle kohta ei õnnestunud biograafilisi andmeid leida”. Esimese nelja trükist ilmunud köitega oli jõutud K-täheni.

1952. aastal keelas Agitprop edasise töö leksikoniga, „kuna see sisaldab vähetähtsaid isikuid, Weissmanni ja Mendeli väärõpetuste järgijaid ja liiga palju välismaalasi”. Kinni pandi ka Moskva Looduseuurijate Seltsi kirjastus. 1952 lõpus või 1953 alguses otsis KGB Lipshitsi korteri läbi ja konfiskeeris käsikirjad. Positiivsed retsensioonid, kus rõhutati, et ameeriklastel ei ole nii väärtuslikku teatmeteost ja et iga patrioot peab teadma Vene botaanika ajalugu jms, kujutasid endast teadlaste kollektiivset toetusaktsiooni, kuid ei muutnud enam olukorda. Ei aidanud isegi kirjalik pöördumine Stalini poole. Viies köide (M–L) jäi ilmumata. Leksikoni viiendast köitest on säilinud mõned käsikirjad ja kuuendast visandeid Lipshiti isiklike materjalide hulgas Venemaa TA arhiivis, ülejäänu KGB ilmselt hävitas. Lipshitsist sai aga 1953. aastal TA botaanika instituudi herbaariumi hoidja ja 1958. aastal Siberi-sektsiooni juhataja.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Anastasia Fedotova

Russian Academy of Sciences, St. Petersburg Branch of the Institute for the History of Science and Technology

Downloads