Leeripraktika õigeusu kirikus Eestis 1866–1940

Authors

  • Andrei Sõtšov

DOI:

https://doi.org/10.23675/ua.v84i1.23943

Keywords:

catechism classes, catechism, Sunday School , Orthodox Church , Riga Orthodox Eparchy , Estonian Apostolic Orthodox Church

Abstract

Catechesis in Estonian Orthodox Congregations in 1866–1940 

This article examines the history of formation and development of catechesis in Estonian Orthodox congregations in 1866–1940. Catechesis, originally a form of youth work in the Lutheran Church, was borrowed and “domesticated” as an educational practice by the Orthodox Eparchy of Riga, and later by the Estonian-speaking congregations of Estonian Apostolic-Orthodox Church, as early as in the second half of the 19th century.
The first part of this article is retrospective to the introduction of catechism classes as a form of catechesis for church youth in the Estonian Orthodox congregations in Riga Eparchy until 1917. The second part of the article explores the development of catechism teaching in the EAOC congregations and the discussion concerning the catechism and youth work in church periodicals in 1918–1933. The third part deals with the EAOC catechism teaching practice, including the development of youth work during the silent era in 1934–1940.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arhiiviallikad

Eesti Ajalooarhiiv (EAA)

Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku Sinod (1917–1945) EAA 1655.3.416:139 Virumaa praost Aleksander Männik metropoliit Aleksandrile, 10.12.1940

EAÕK Haapsalu koguduse kirikukroonika EAA 1884.1.1:50, 67, 77–79, 81–84, 153

EAÕK Halliste-Penuja koguduse 1884. a. aruanne EAA 1960.1.33: 163–164

EAÕK Halliste-Penuja koguduse 1885. a. aruanne RA,EAA 1960.1.33:165–166

EAÕK Halliste-Penuja koguduse 1900. a. aruanne EAA 1960.1.33: 221–222

EAÕK Juuru koguduse kirikukroonika EAA 1886.3.57:14

EAÕK Jõõpre koguduse kirikukroonika EAA 1921.1.65:14–50

EAÕK Jõõpre koguduse 1889.a. aruanne EAA.1921.1.40

EAÕK Kavilda koguduse kirikukroonika EAA 1931.1.14: 38–44

EAÕK Laiksaare kogudus. Ülevaade koolide kohta 1903/1904 õppeaastal. EAA.1942.1.5.

EAÕK Põltsamaa koguduse kirikukroonika EAA 1941.1.41: 2, 7, 11, 12, 17–19, 21, 24–25.

EAÕK Laatre koguduse kirikukroonika (leidub Põltsamaa kirikukroonika lõpus lk 23–56)

EAÕK Lihula koguduse kirikukroonika EAA 1894.1.5: 234, 257–258, 287

EAÕK Vändra koguduse 1907.a. aruanne EAA 1998.1.1. Leheküljed nummerdamata

Eesti Rahvusarhiiv (ERA)

E. Ap.-Õigeusu Noorsootöö Keskuse 1939/40 aasta tegevuse ülevaade (1.IV.1939–31.VIII. 1940)” ERA 1108. 7.233. 12.

E.Ap. -Õigeusu Kiriku Noorsootöö Keskuse 1939/40. a. tegevuskava ERA 1108.7.233. 12.

E.Ap.-Õigeusu Kiriku Noorsootöö Keskuse 1940/41. a. tegevuskava ERA 1108.7.233 : 14.

E.A.Õ.K. Noorsootöö Keskus Haridusministeeriumile, 25. septembril 1939 ERA 1108.7.233. : 2.

Eesti Ap.-Õigeusu Kiriku Noorsootöö Keskuse kodukord ERA 1108.7.233. 27–29.

Haridusministeeriumi Noorsoo ja Vabahariduse osakonna direktori Johannes Vellerindi 11. juuni 1940 kiri nr 617-6 EAÕK Noorsootöö Keskusele ERA 1108.7. 233. 20–21.

Kirjavahetus Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku Noorsootöö Keskusega rahaliste toetuste, noorteringide tüüppõhikirja kinnitamise ja piiriäärsete vaimulike konverentsi korraldamise asjus. ERA 1108.7.233. : 1-29.

Seadlus suurte majade natsionaliseerimise kohta. ERA R-3.3.41. s.n.

Muhu muuseum (MM)

Hellamaa kroonika (vn. k. Церковная летопись по Гелламской Петро-Павловской церкви с 1850 по 1915 год) JSM _ 1135:1 Ar 3007:3

Tallinna Linnaarhiiv (TLA)

Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku Sinodi allorganisatsioon “Noorsootöö Keskus” likvideerimise materjal.“ H. Tõnisoo kiri linna- ja maakonnavalitsustele 25.10.1940: s.n. TLA.R-1.12-I.112.

Peapiiskop Hermani isiklik arhiiv (AHHA), Kuopio.

Kirjetokirjeitä, yleiskirjeitä, paimenkirjeitä, kirjeenvaihtoa, valtakirja, srk:n tilinpäätöksiä ja käsikirjoituksia 1925–1953 Kuopio. Pöytäkirja tehty Eestin, Latvian ja Suomen piispain kokouksessa Petserin kaupungissa, Eestissä syyskuun 23-25 päivinä 1938: s.n. AHHA Kaust 6.

Georg Alliku isiklik arhiiv (GAIA)

Летопись Лайской Рождество-Богородицкой церкви составленная священником Константином Богдановым в 1893. Списана в эту книгу без изменений из особой тетради (1893–1946)

Andrei Sõtšov isiklik arhiiv (ASIA)

Kaljukosk, August. 1998. „Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik. Eesti Piiskopkonna Nõukogu ja Sinod (Kirikuvalitsus) ajavahemikul 1919–1982. a.“ Tallinn. Koopia masinakirjast

Ümarik, Joann. 1983. „Elutee“ 1.–2. kd. Tallinn. Masinakirjakoopia

Kirjandus ja publitseeritud allikad

Aav, Hermann. 1909. „Elu-kewade: Mõtted ja soowid“. Tartu: K. Sööt.

Aleksander, Mitropoliit, Laar, Anton, Kuusik, Timotheos. 1926. „Ap.-õigeusu eest. Üleskutse usuwendadele ja -õdedele“. Uus Elu, 2: 1–2.

„Andmeid Pärnu praostkonna elust“. 1931. Uus Elu, 6: 4.

„Deklaratsioon pankade ja suurtööstuse natsionaliseerimise kohta. 1940. Riigi Teataja, 77: artikkel 745.

„E.A.Õ. Kiriku I noortepäevad Kuressaares 12.–14. augustini 1939“. 1939. Tallinn: F-ma J. Ratasseppa trükk.

„E.A.Õ.K. Pärnumaa praostkonna I Noortepüha 7. augustil 1938. a“. 1938. Pärnu: Päevalehe trükk.

„Eesti ap.-õigeusu Kiriku esinduskogu protokoll“. 1939. Elutõde, 17: 185–186.

„Eesti Apostliku õigeusu Kiriku põhimäärus. Alus: Kirikute ja usuühingute seadus“. 1935. Riigi Teataja: 107–1934. Tallinn: Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik. https://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:252158

„Eesti Ap.-Õigeusu Kirikuseadus”. 1922. Tartu: G. Roht’i trükikoja trükk.

„Eesti Apostliku-usu kiriku kongress 1–4. sept. 1920 a. Tallinnas“. 1920. Uus Elu, 4: 6.

„Eesti Apostlik-õigeusu kiriku lauluraamat”. 1922. Tartu: EAÕK Sinod.

„Eesti ap-õigeusu Sisemisjoni 1928. a. aruanne“. 1929. Uus Elu, 5: 13.

Freeze, Gregory. 2017. „Globalization in Imperial Russia”. Отечественная История. Вестник СПбГУ. История. Вып. 1: 4–17.

Engelhardt, Jeffers. 2015. Singing the Right Way: Orthodox Christians and Secular Enchantment in Estonia. Oxford: Oxford University Press.

Grünberg, Vladimir. 1938. „Noortelaagrid ja rahva üldine areng“. Elutõde, 22: 249.

Grünthal, Timotheos. 1952. „Metropoliit Aleksander Eesti-Apostliku õigeusu Kiriku peana“. Eestimaa metropoliit Aleksander 80. 1872–1952. Tumba: E. Sandström.

Hermann, Arkkipiispa. 1929. „Virosta“. Aamun koitto, 22: 243.

Kevätkukka, H. 1930. „Viron kirkko ponnistelee“. Aamun Koitto, 14: 108.

„Kiriku ja riigi vahekord Eestis“. 1924. Uus Elu, 2: 6–7.

„Kirikuelu teateid. Tallinnast“. 1934. Usk ja Elu, 3: 62-63.

„Kirikuelu teateid. Walgast“. 1934. Usk ja Elu, 3: 63.

„Kirikukogu otsused“. 1921. Uus Elu, 4: 27–28, 30.

„Kirikunoorte tegelased olid koos“. 1939. Elutõde, 23/24: 260.

Klasberg, Kirill. 1929. „Peetud Maaritsa koguduse Noorte-pühal 3.11.29.“ Uus Elu, 1: 5.

„Koguduste aruanded”. 1925. Uus Elu, 3–4: 13.

„Koguduste aruanded”. 1926, Uus Elu, 1: 11.

Kokla, Konstantin. 1938. „Järelsõna”. Usk ja Elu, 11: 172.

Kokla, Konstantin. 1939. „Noorteringi korjandus”. Usk ja Elu, 2, 2.

„Kreeka-katoliku (Wene õigeusu) kiriku valitsuse ja koguduse omavalitsuse ajutine korraldus“. 1919. Riigi Teataja, 72: 227.

Kursuslane. 1932. „Usuteaduslikkudest kursustest Tallinnas“. Uus Elu, 10: 3.

„Kõik on palutud Eesti ap.-õigeusu Kiriku ülemaalisele noorte päevadele Kuressaares”. 1939. Elutõde, 13/14: 155.

Külaline. 1930. „Haanjast“. Uus Elu, 5: 15.

Laar, Anton. 1930. „Eesti ap.-õigeusu kiriku õppekapital“. Uus Elu, 2: 3.

Laar, Anton. 1932. „Eesti Ap.-õigeusu noorsooliidu asutamine“. Uus Elu, 2: 4–5.

Laar, Anton. 1923. „Kuidas väljaspool koolitunde usuõpetust anda“. Uus Elu, 10; 15–16.

Laar, Anton. 1929. „Mõned soovid ja ettepanekud möödunud täiskogu puhul”. Uus Elu, 8: 4.

Laar, Anton. 1925. „Pühapäewakoolide korraldamise alused“. Uus Elu, 5: 9.

Laar, Anton. 1927. „Usuõpetus ja pühapäeva koolid“. Uus Elu, 5–6: 4-5.

„Laialisemaks tutvustamiseks“. 1921. Uus Elu, 2: 1–12.

„Muhu-Rinsist“. 1925. Uus Elu, 5: 7.

„Märkmed koguduse elust“. 1931. Uus Elu, 8: 8.

„Noortejuhtide arutused. Lühendatud protokoll nende koosoleku üle Pärnus 8. aug. 1938“. 1938. Usk ja Elu, 11: 172.

Paavel, Joann. 1913. „Leeriõpetuse küsimus“. Usk ja Elu, 48: 575. https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=uskjaelu19131203.1.11&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-------------

„Piiskop Platoni esimene saatekiri vaimulikkudele ja kõigile kirikutegelastele”. 1924. Uus Elu, 8: 3.

„Pärnu Issandamuutmise koguduse eraleeripüha ja vabaõhujumalateenistuse Laululeht Jaanipäeval, 24. juunil 1930. aastal”. 1930. Pärnu: „Kultuuri“ trükk.

„Pärnu Issandamuutmise kiriku Leeripüha laululeht 1928 aastal 27 mail – Esimesel Suwiste pühal“. 1928. Pärnu: „Oma“ trükk.

„Pärnu Issandamuutmise koguduse 1927. aruanne”. 1928. Uus Elu, 2/3: 11.

„Pärnu Issandamuutmise kogudus 1928. aastal. Kiriku teated”. Uus Elu, 1929, 1: 8.

„Pärnu Issandamuutmise kogudus 1929. aastal.“ Uus Elu, 1930, 1: 6.

Päts, Nikolai. 1937. „Sangar ja märter. Piiskop Platon esimesi võitlejaid Eesti iseseisvuse eest”. Elutõde, 2: 13–14.

Päts, Nikolai. 1940. ”Storkatter: dramaatiline lugu Wikingite ajastust”. Tallinn: Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisus.

Päts, Nikolai. 1938. „Täit tähelepanu noorsoo usulisele kasvatusele”. Elutõde, 21: 233–234.

Päts, Nikolai. 1935. Valgeil öil: lüürika ja eepika. Tartu: Noor Eesti.

Rimestad, Sebastian. 2012. The Challenges of Modernity to the Orthodox Church in Estonia and Latvia (1917-1940). Frankfurt am Main: Peter Lang.

„Ringvaade“. 1929. Uus Elu, 8: 7.

Ristkokk, Vassili. 1935. „Kirikuelu teateid. Jooni Saare- ja Muhumaa praostkonna aruandest 1934 aastal”. Usk ja Elu, 8: 145–147.

Ristkokk, Vassili. 1925. „Saare maakonna ap.-õigeusu kogudused 1924 aastal”. Uus Elu, 5: 8.

Ristkokk, Vassili. 1930. „Saare- ja Muhumaa praostkonna 1929.a. aruanne“. Uus Elu, 12: 17.

Ristkokk, Vassili. 1931. „Saare ja Muhumaa praostkonna aruanne 1930. a. eest“. Uus Elu, 11: 5–6.

Ristkokk, Vassili. 1932. „Saare- ja Muhumaa praosti aruanne 1931. a. eest.” Uus Elu, 9: 6.

Ristkokk, Vassili. 1933. „Saare- ja Muhumaa praosti aruanne a 1932“. Usk ja Elu, 9: 9.

Rohtmets, Priit. 2018. Riik ja usulised ühendused. Toimetaja Ringo Ringvee, kujundaja Kalle Toompere. Tallinn: Siseministeerium.

Rõbakov (Randvere), Joann. 1927. „Weel pühapäeva koolidest“. Uus Elu, 7: 7–8.

Rändaja. 1926. „Kirikuteenrite ettewalmistamise küsimus.“ Uus Elu, 11-12: 8.

„Saare- ja Muhumaa ap.-õigeusu koguduste praostkonna täiskogu koosolek, 8. augustil 1929. a.“. 1929. Uus Elu, 9: 7.

„Saare- ja Muhumaa Praosti aruanne 1933 a. peale”. 1934. Usk ja Elu, 6: 111.

„Se hommikupoolse ja ainsa Apostliku ja Öige risti Kogudduse usutunnistus leeri leri laste õpetuseks. Vene kelest ma keelde ümberpandud 1866 aastal“. 1868. Riia: Ernst Platese koda.

Schvak, Toomas. 2011. „Õigeusu vaimulikkonna ettevalmistamisest Eesti Vabariigis 1918–1940“. Usuteaduslik Ajakiri , 1: 70–86.

„Tallinna I.-Muutmise koguduse arwustik“. 1926. Uus Elu, 2: 11.

„Tallinna Issanda-Muutmise koguduse elust“. 1930. Uus Elu, 2: 5.

„Tallinna Issanda-Muutmise koguduse 1928. aasta aruanne”. 1929. Uus Elu, 4: 7.

„Tallinna Issanda-Muutmise koguduse 1931. a. aruanne”. 1932. Uus Elu, 4/5: 15.

„Tallinna Issanda-Muutmise koguduse 1932. a. aruanne“. 1933. Usk ja Elu, 2: 16.

„Tallinna Issandamuutmise koguduse 1934 a. aruanne”. 1935. Usk ja Elu, 3: 46.

Tamm, Eugen. 1938. „Kirik ja noored. Kirikunoored vajavad organiseerimist“. Elutõde, 6: 65.

„Teated kogudustest. Saare- ja Muhumaa praostkond 1925“. 1926. Uus Elu, 5–6: 15.

”Teated Walga Eesti Ap.-Õigeusu kirikust ja kihelkonnast 1915 a.” 1926 (autor: trükkiviga, peaks olema 1925). Uus Elu, 3–4: 15.

Tõnisson, Jakob. 1928. „Kiriku keskwalitsuse tähtsus“. Uus Elu, 4–5: 11–13.

„Usuühingute ja nende liitude seadus“. 1925. Uus Elu, 11-12: 5-8.

„Uut hoogu noorsootööle”. 1939. Elutõde, 15/16: 170.

„Valga Eesti peakiriku ap. õigeusu kog. 1932. a. aruanne“. 1933. Usk ja Elu, 1: 16.

Veski, Liisi. 2023. „Towards stronger national unity: statist ideas in Estonian nationalism during the Era of Silence (1934–40)“. Journal of Baltic Studies, 4: 1–23.

Wahter, Mihhail. 1914. „Tõsine Kristuse Kogudus. Õpiraamat koolidele ja leerilastele. N. Warshanski järele kokkseadnud“. Haapsalu: M. Tamwerk´i trükk.

„Walga ap.-õigeusu koguduse 1931. a. aruanne”. 1932. Uus Elu, 1: 7.

”Walga linna Eesti Peakiriku Apostliku-Õigeusu koguduse Suwiste-Nelipüha ja leerilaste õnnistamispäeva laulud”. 1935. Valga: J. Meisteri ja O. Lepiku ühend. trükikoda.

„Walga linna Eesti Peakiriku koguduse laulud leerilaste õnnistamise päevaks Taevaminemise pühal, 5. mail 1932. a“. 1932. Valga: J & O. Lepiku trükk.

„Õigeusu Kirikuseadused. 1917-1918 aastal Moskwas peetud Ülemaailmlise Õigeusu Kirikukogu (Sobori) korraldused“. 1918. Tartu: G. Roht, end. K. Sööt.

Üks pealtvaataja. 1925. „Tallinnast.“ Uus Elu, 6: 4, 6-7.

„2. aprilli Eesti Ap.-Õigeusu Kiriku Esinduskogu protokoll “. 1937. Elutõde, 9: 110.

Исаков, Сергей. 1996. „Русские в Эстонии: 1918–1940: историко-культурные очерки.“ Тарту: Kompu.

„Второй Пастырский Съездъ Нарвской Епархiи въ г. Нарвъ 10–11 августа 1939 года. (Выписки изъ протокола)“. 1939. Православный Собеседник, 9: 126–127.

Иоаким, Архимандрит, Плисс Владимир. 1897. Высокопреосвященный Арсений (Брянцев) архиепископ Рижский и Митавский и десятилетнее управление его Рижской епархией: историко-статистическое исследование. Рига: Л. Бланкенштейн.

„Курсы Закона Божйя дня взрослыхъ“. 1937. Православный Собеседник, 12: 175.

„Курсы Закона Божия для взрослыхъ (Вечерние Богословские курсы)“. 1939. Православный Собеседник, 8: 112.

„Наказы Эстонской Ап. Православной Церкви. Издание Нарвского Епархиального Совета. Таллинн, 1939 г, 4.“ 2010. Православие в Эстонии. Исследования и документы 2: 77. Сост. прот. Николай Балашов, С. Л. Кравец. Москва: Церковно-научный центр „Православная энциклопедия».

„На чаше весов. Эстония и Советский Союз, 1940 год и его последствия“. 1999. Под редакцией Пеэтера Вареса и Ольги Журьяри. Таллинн, Евроуниверситет.

„Отчетъ Рижскаго Православнаго Петропавловскаго Братства за 1908 годъ”. 1909. Рижские епархиальные ведомости, 24: 12–13.

Православная энциклопедия 2. 2001. Москва: Церковно-научный центр „Православная энциклопедия».

Пярт, Ирина. 2021. „Педагогическая деятельность Русского студенческого христианского движения в Эстонии 1920-1940-х гг“. Эстонская Православная Церковь: 100 лет автономии: 340-359. Таллин: прот. Игорь Прекуп.

„Церковная жизнь въ Эстонiи. Церковная жизнь“. 1936. Православный Собеседник, 8: 110.

„Церковная жизнь. Эстония. Протоколы заседания Собора Эстонской. ап.-православной Церкви (Союза) от 15–17 июня 1932 г. Протокол № 4“. 1932. Православный Собеседник, 9–10: 122.

Veebiallikad

„Домашняя бесѣда о нуждахъ епархіи Преосвященнѣйшаго Арсенія, Епископа Рижскаго и Митавскаго, съ о.благочинными депутатами XXI епархіальнаго съѣзда“. Бесѣда эта воспроизведена депутатомъ XXI Епархіальнаго съѣзда благочиинымъ священникомъ Ѳ. Либеровскимъ. 1888. Рижские епархиальные ведомости, 22: 701-702 https://ya.ru/archive/catalog/9b61ce6a-7088-4d05-90c9-4ac5ee19cbba/25 (3.3.2024).

„О катехизических поучениях пастырей к прихожанам“. 1890. Рижские епархиальные ведомости, 15–16: 449–454. https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/media/priestdb/materialattachment/attachment/26/e7/26e75a9c-4462-4362-9cd4-171d22cd8449.pdf (17.3.2023)

„По вопросамъ церковнаго управленія. Отчетъ о результатахъ постановленій съѣздовъ 1905 и 1908 года“. 1910. Рижские епархиальные ведомости, 24: 778–783. https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/media/priestdb/materialattachment/attachment/86/45/86455a96-d7e5-4e04-83ce-d17c776ae773.pdf (17.3.2023)

Щукин, Василий. 1908. „Дѣятельность духовенства рижской епархіи въ первыя десятилѣтія ея существованія. Дѣятельность просвѣтительная. (Обученіе въ школахъ, катехизація, законоучительство)“. Рижские епархиальные ведомости, 1: 16. https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/media/priestdb/materialattachment/attachment/32/fc/32fc645b-1e03-4a0a-b24c-101f733251b7.pdf (17.3.2023)

„XXVI съѣздъ духовенства Рижской епархіи“. 1905. Рижские епархиальные ведомости, 20: 912, 920, 928. https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/media/priestdb/materialattachment/attachment/01/ef/01ef5320-4c59-400a-bc1f-15835bd54b1a.pdf (17.3.2023).

„XXVII Епархіальный Съѣздъ духовенства Рижской епархіи“. 1908. Рижские епархиальные ведомости, 24: 828–832, 843-850. https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/media/priestdb/materialattachment/attachment/3f/77/3f77d4c7-4120-4384-a08f-a76a58d759eb.pdf (17.3.2023)

Downloads

Published

2023-10-30

Issue

Section

Artiklid / Articles