Eesti õigeusu kiriku tekstiilide päritolu ja kohalikud mõjud

Authors

  • Madli Sepper

DOI:

https://doi.org/10.23675/ua.v84i1.23945

Keywords:

orthodox liturgical vestments, altar cover, chalice veils, epitaphios

Abstract

Estonian Orthodox Church liturgical textiles, their origin and local specifics

This article explores liturgical textiles in the Estonian Orthodox Church, examining their historical development, theological significance and contemporary manifestations. Focusing on altar covers, eileton, chalice veils (aer and kalymmata), Epitaphios, and antimension. In this article, I will present liturgical textiles preserved in Estonian Orthodox churches and divide them into four periods. The Tsarist period (since 1840s), the period between the two world wars, the Soviet period and the period of the restored Estonian Republic. The research problem is the lack of knowledge regarding the preservation and age of textiles in Estonian Orthodox churches.
To find the answer, I conducted fieldwork studying church textiles in Estonia and compared them to those in neighbouring countries such as Finland and Russia. I analysed order catalogues of church inventory from Tsarist Russian factories and the Project of the Scientific Department of Church Arts at Saint Tikhon’s Orthodox University of Humanities in Moscow. Information about textiles from the period between the two world wars was collected from Estonian Orthodox Church newspapers of that time. Data on Soviet-era textiles was gathered through interviews with old priests and parish clerks. Information on textiles from the period of the restored Estonian Republic was obtained through interviews with priests and clergymen. Contemporary textiles were compared with modern church inventory ordering catalogues.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Apostlik-õigeusu lauluraamat. 2. osa. Paastutriood II: Laatsaruse laupäev. Palmipuudepüha. Suur nädal. Suure nädala evangeeliumilugemised. 2005. Tallinn: EAÕK kirjastustoimkond.

Arkkimandriitta Arseni. 1999. ‘Ortodoksinen sanasto’. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.

Betancourt, Roland. 2015. ‘The Thessaloniki Epitaphios: Notes on Use and Context’, 289–535.

Bréhier, Louis. 2009. Bütsantsi kultuur. Tallinn: Varrak.

Bristol, Lilian. 2016. ‘Kuldtikand Eestis: Väljakujunemine 20. sajandi alguses ja kohanemine kaasajal.’ Magistritöö, Viljandi: Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia.

‘Eesti-Vene Õigeusu Seletav Sõnastik’. s.a. Vaadatud 5 July 2021. https://www.goldenmary.ee/library/orthodic/dict_ee.html.

Elutõde. 1938.

Hawkes-Teeples, Steven. 2015. ‘Introduction’. In The Liturgical Commentaries, 15–67. Toronto, Ontario: Pontifical Institute of Mediaeval Studies.

Jerndahl, Tuija. 2019. ‘Mansikoita Petsamosta. Ortodoksiset kirkkotekstiilit pyhän ilmentäjinä’. Pro gradu tutkielma (magistritöö), Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Johnstone, Pauline. 1967. The Byzantine Tradition in Church Embroidery. London: Alec Tiranti.

Kasala, Kalevi. 2016. Mida? Miks? Kuidas? Õigeusu teadmiste käsiraamat. Tallinn.

Kirik – Jumalakoda. Церковь – храм Божий. 2007. Tallinn: EAÕK kirjastus koostöös L´association Catéchèse Orthodoxe de France´iga.

Lampio, Aino. 2003. ‘Kristuksen hautakuva - Askel pääsiäiseen, historiaa ja tätä päivää’. Lopputyö, Helsinki: Aalto-yliopisto.

metropoliit Stefanus. 2019. ‘Kannatusest ja kristlikust lootusest’. Loeng, Pootsi-Kõpus juulis 2024

Meyendorff, Paul. 1984. ‘The Greek Text with Translation, and Commentary’. In On the Divine Liturgy, 9–54. Popular Patristics Series 8. Crestwood, New York: St Vladimirś Seminary Press.

Õigeusu alused. Sissejuhatus õigeusu kiriku õpetusse. 2004. Tallinn: Püha Issidori õigeusu kirjastusselts.

Õigeusu vaimulike teenistusrõivad. Kiriklikud sakraalesemed. Богослужебное одеяние духовенство Православной Церкви. Церковная утварь. 2008. Tallinn: EAÕK kirjastus.

Orlow, Nikolai. 1896. Liturgika ehk õpetus jumalateenistusest. Kuressaare: Kuressaare Nädalileht.

Paaver, Mari-Liis. 2006. ‘Kirikutekstiilide Inventarinimekiri. 2006–2010. Kuressaare Püha Nikolai Jmetegija Kirik.’ ERA.50252.13070. Muinsuskaitseameti arhiiv.

Paaver, Mari-Liis. 2008. ‘Kirikutekstiilide inventarinimekiri. 2008. Kihnu õigeusu kirik.’ ERA.5025.2.13072. Muinsuskaitseameti arhiiv.

Paaver, Mari-Liis. 2010. ‘Kirikutekstiilide Inventarinimekiri. 2010. Kuriste õigeusu kirik.’ ERA.5025.2.13071. Muinsuskaitseameti arhiiv.

‘Palli, M. Kommentaar’. 2023.

Parts, Kristoforos, ja Maarjamaa Katedraali Ümarlaud. 2015. ‘Veebruar.’ sarjas Pühakute elulood. 31. Pärnu: EAÕK Pärnu ja Saare piiskopkond.

Petrova, Valeria. 2006. ‘Vene õigeusu kirikutekstiilid Eestis’. Bakalaureusetöö, Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia.

Piibel. 1991 [1968]. Soome Piibliselts.

Plaat, Jaanus. 2011. ‘Õigeusk ja õigeusu pühakojad Eestis 11.–19. sajandil.’ Mäetagused, nr. 47: 7–38. https://doi.org/doi:10.7592/MT2011.47.plaat.

Rahvaleht. 1931. ‘Varandused Preestrikuubedes’, 11 April 1931.

Rovio, Kirsi. 2009. ‘Ikonikirjonnan historiaa’. Ikonimaalari, no. 2: 46–51.

Säär, Sirje. 2006. ‘Kirjatud paradiis – õigeusu kirikutekstiilid’. Metropoolia, 2006, nr 31.

Säär, Sirje. 2007a. ‘Õigeusu kirikutekstiilid’. Metropoolia, 2007, nr 35.

Säär, Sirje. 2007b. ‘Õigeusu kirikutekstiilid’. Metropoolia, 2007, nr 34.

Säär, Sirje. 2007c. ‘Pühade esemete katmine’. Metropoolia, 2007, nr 33.

Säppi, Leena. 2005. ‘Ortodoksisen kirkkomuseon aarteita. Silkkia, kultaa, pieniä tilkkuja’. Ikonimaalari, no. 1: 16–31.

Säppi, Leena. 2008. ‘Flora ja Fauna kirkotekstiileissä’.Kirjassa Flora ja Fauna. Kasvi- ja eläinaiheita ortodoksisen kirkon esineistössä, 8–101. Jyväskylä: Maahenki Oy.

Säppi, Leena. 2012. ‘Textile Tresures’. In Treasures of Valamo Monastery, 248–89. Helsinki: Valamo Monastery.

Schilb, Henry. 2009. ‘Byzantine Identity and Its Patrons: Embroidered Aëres and Epitaphioi of the Palaiologan and Post-Byzantine Periods’. Doctoral thesis, Bloomingdon: Indiana University.

Schvak, Toomas. 2018. ‘Õigeusu kirik ja vanausulised. Kirikuvahetusliikumine Liivimaal.’ Raamatus, Eesti kiriku- ja religioonilugu. Õpik kõrgkoolidele (koostaja ja toimetaja Riho Altnurme), 189–98. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus.

Sepper, Madli. 2018. ‘See Paeluv pael. Ühe preestrirüü taastamise lugu’. Studia vernacula, Esemete Elulood. Object Biographies, , nr. 9: 126–47.

Sepper, Madli. 2019. ‘Õigeusu kirikutekstiilide sümboolika, vanus ja tehnoloogia Lääne-Eesti ja Tallinna kirikute näitel’. Magistritöö, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia. https://dspace.ut.ee/handle/10062/64118.

Sepper, Madli. n.d. Õigeusu kirikutekstiilide ajalugu ja sümboolika.

Sõtšov, Andrei. 2022. ‘Õigeusu kogukondlikkusest Eestis Nõukogude ajal’. Usk ja Elu. Õigeusu vaimulik ajakiri, nr 20: 25–73.

St Germanus of Constantinople. 1984a. ‘Ecclesiastical History and Mystical Contemplation’. In On the Divine Liturgy, edited by Paul Meyendorff, 55–107. Popular Patristics Series 8. Crestwood, New York: St Vladimir`s Seminary Press.

St Germanus of Constantinople, Paul. 1984b. On the Divine Liturgy. Popular Patistics Series 8. New York: St Vladimir`s Seminary Press.

St Symeon of Thessalonika. 2015a. ‘On the Sacred Liturgy’. In The Liturgical Commentaries, edited by Steven Hawkes-Teeples, 165–266. Studies and Texts (Pontifical Institite of Medival Studies) 168. Toronto, Ontario: Ponifical Institute of medival Studies.

St Symeon of Thessalonika. 2015b. The Liturgical Commentaries. Edited by Steven Hawkes-Teeples. Studies and Texts (Pontifical Institite of Medival Studies) 168. Toronto, Ontario: Pontifical Institute of Mediaeval Studies.

Taft, Robert F. 2004. A History of Liturgy of St. John Chrysostom. The Great Entrance. A History of the Transfer of Gifts and Other Pre-Anafral Rites. Fourth Edition. Volume II. Orientalia Christiana Analecta 200. Roma: ponitificio Institucio Orientale.

Tall, Lea. 2024. ‘Lelle EAÕK Kristuse Surikuju konserveerimine’. Bakalaureusetöö, Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia.

Teenistusraamat. 2014. Tartu: Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik.

Toon, Martin. 1997. EAÕK Kuressaare Püha Nikolai koguduse ajalugu. Kuressaare: EAÕK Kuressaare Püha Nikolai kogudus.

Uus elu. 1927.

Varvounis, Manolis. G., and Nadia Macha-Bizoumi. 2015. ‘The Modern and Contemporary Tradition of Sacerdotal Vestments in Greece (19th-20th Century)’. Church Studies, no. 12: 585–98.

‘[VSL] Võõrsõnade Leksikon’. s.a. Vaadatud 7 Mail 2023. https://www.eki.ee/dict/vsl/.

West, Krista M. 2013. The Garments of Salvation. Orthodox Christian Liturgical Vesture. New York: St Vladimir’s Seminary Press.

Woodfin, Warren. 2004. ‘Liturgical Textiles’. Byzantium. Faith and Power.

Варивода, Алина. 2008. ‘Украинские плащаницы XVII-XVIII вв. (по материалам коллекции Национального Киево-Печерского заповедника)’. Убрус. Церковное шитье – история и современность, нo. 9–10: 35–43.

Добавленіе Къ Прейсь-Курантамъ 1910–1911 г. Гpигорія Ивановича Заглодина. Фaбpикaтъ Парчевыхъ Шелковхъ Матерій, Глазета, Золото-Кружевных Товаровъ. Механическое Ткачество. Москва. 1910. ‘Добавленіе Къ Прейсь-Курантамъ’, 1911 1910.

Дроздова, Ольга. 2004. ‘Иконография Оплакивания и Погребения Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в лицевом шитье I’. Убрус. Церковное шитье – история и современность, нo. 2.

Дроздова, Ольга. 2005. ‘Иконография Оплакивания и Погребения Господа и Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа в Лицевом Шитье II’. Убрус. Церковное Шитье – История и Современность, oн. 3: 3–36.

Железникова, H. 2012. ‘Символика плащаницы в православном богослужении’. Культурное наследие Сибири, нo. 13: 49–57.

‘История ХПП “Софрино” РПЦ’. n.d. Sofrino.Ru. Accessed 11 February 2023. https://sofrino.ru/o-predpriyatii.

Катасонова, Елена. 2007. ‘Материалы к иконографии покровцов в лицевом шитье.Часть 2 (окончание)’. Убрус. Церковное шитье – история и современность, нo. 8: 11–62.

‘Настольная Книга Священнослужителя. Том 4’. 1983. http://www.odinblago.ru/nastolnaia_4/4#305.

Петров, Арсений. 2008. ‘Древнерусские шитые пелнны под иконыю XV-XVI вв. Типология, функция, иконография’. Диссертация на соискание учёной степени кандидата искусствоведения, Москва: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

Прейсь-Курантъ 1907 парчи и церковной утвари. Поставщик двора Его Император. Величества фабрикантовъ торговаго дома Ф. С. Iонова С-вья и Кo. Москва. 1907.

Прейсь-Курантъ 1911 Оптовaго Склaда Парчи, Церковныхъ Oблаченій и Прочихъ Предметов Алексѣя Йвановича Ѳoминa. Москва. 1911.

Прейсь-Курантъ 1912 Гpигорія Ивановича Заглодина. Фaбpикaнтъ парчевыхъ шелковхъ матерій, глазета, золото-кружевных товаровъ. Механическое ткачество. Москва. 1912.

Прейсь-Курантъ 1913/1914 Фaбpикaнты Парчевыхъ и Шелковхъ Издѣлй Бр. Н. и С. Заглодины. Москва. [Säilinud Osaliselt]. 1913.

Прейсь-Курантъ s.a. Фабрикантъ парчи Александръ Васильевичъ Гoлocoвъ. Москва. s.a.

Прейсь-Курантъ Нa 1910/11 г.г. Фaбpикaнты Тopговый Домъ „M. H. Hикифоровъ и Кo“. Парчи, Oблаченій, Церковной Утвари и Предметовъ Церковнаго Служеніѧ. Москва. 1910.

‘Прейсь-Курантъ Фабриканта Н.Сытова Преемникъ Торговый Домъ И.П.Ивановъ и В.Ф.Усовская.’ 1910.

Троицкий, Иларион (Владимир). 2011. ‘История плащаницы’. Убрус. Церковное шитье – история и современность, нo. 15–16 (1912): 63–83.

‘Церковное Шитье’. s.a. Иконография Восточного-Христианского Искусства. Проект Научного Отдела Факультета Церковных Художеств Православного Свято-Тионовского Гуманитарного Университета. Accessed 11 February 2023. https://icons.pstgu.ru/needlework/2146.

Downloads

Published

2023-10-30

Issue

Section

Artiklid / Articles