Change of editors | toimetajate vahetus

2021-03-17

Since 2010, the Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics (JEFUL) has published a total of 25 issues in 11 volumes. With professor emeritus Urmas Sutrop as the editor, JEFUL has been established as a highly recognized venue for research on Estonian and other Finno-Ugric languages. We are very grateful to professor emeritus Urmas Sutrop for his work and commitment to the journal.

As of March 2021 a new team of editors will pick up the baton. The council of the Institute of Estonian and General Linguistics of the University of Tartu has appointed Pärtel Lippus and Helen Plado as the editors of JEFUL. Dr Pärtel Lippus is an Associate Professor of Estonian Phonetics at the University of Tartu. Dr Helen Plado is a Research Fellow of Estonian Language at the University of Tartu. JEFUL is published twice a year: a special issue on a selected topic in June and a regular issue in December. The journal accepts papers written in Estonian or English. All papers are peer reviewed and in order to improve this process the OJS editorial system will be adopted. 

***

2010. aastal loodud Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakirja on senise peatoimetaja Urmas Sutropi eestvedamisel ilmunud 11 aastakäiku, mille jooksul on kokku ilmunud 25 numbrit. Sutropi juhtimisel on ajakiri arenenud kõrgelt hinnatud eesti ja teisi soome-ugri keeli käsitletavate uurimuste avaldamiskohaks, mis on Eesti teadussüsteemis kõige kõrgemalt koteeritud ja kajastub mainekates indekseerivates andmebaasides. Täname emeriitprofessor Urmas Sutropi ajakirja heaks tehtud töö ja pühendumise eest.   Alates 2021. aasta märtsist vahetub ajakirja peatoimetaja; TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudi nõukogu määras toimetajateks eesti foneetika kaasprofessori Pärtel Lippuse ja eesti keele teaduri Helen Plado.   

Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri jätkab ilmumist kaks korda aastas: juunis ilmub teemanumber ning detsembris üldnumber, kõikidesse numbritesse on oodatud kaastööd eesti ja inglise keeles. Kõigile artiklitele tagatakse vähemalt kaks retsensiooni ja et retsenseerimisprotsessi hõlbustada, võetakse täies mahus kasutusele OJS platvormi toimetamissüsteem.