Issues In Progress Online Publishing

2022-06-01

From the December 2022 issue Vol. 13 No. 2, ESUKA/JEFUL starts publishing articles online as they are accepted and ready for publication. The articles will have the final lay-out and page numbers so that the citation will not change. These issues can be found under the In Progress section, and also under the Archives. At first this only applies to the regular issues.

This also means that there is no paper submission deadline for regular papers – we hope to encourage authors to submit their manuscripts to ESUKA/JEFUL when they are ready. However the manuscripts for the Special Issues should be submitted by the date announced by the Guest Editors in their call. The next upcoming Special Issues are published at once when the full issue is completed.

***

Alates 2022. detsembrinumbrist 13-2 hakkab ESUKA/JEFUL avaldama artikleid veebis kohe, kui nad on retsenseerimisprotseduuri edukalt läbinud ja avaldamiseks valmis. Artiklid saavad kohe lõpliku küljenduse ja leheküljenumbrid, nii et artikli viide hiljem ei muutu. Töösolevad ajakirjanumbrid leiab menüüst In Progress, samuti näeb kõiki ajakirjanumbreid Archives menüüst. Esialgu puudutab see muudatus ainult tavanumbreid.

Ühtlasi tähendab see seda, et tavanumbri artiklitele ei ole esitamise tähtaega – me sooviks julgustada autoreid saatma meile kaastöid siis kui nad on selleks valmis, sest avaldamine ei sõltu enam ajakirja trükki minemise kuupäevast. See puudutab siiski ainult tavanumbreid. Erinumbrite artikleid oodatakse endiselt selleks kuupäevaks, mida külalistoimetajad on oma ringkirjas teatanud. Järgmised erinumbrite artiklid avaldatakse kõik korraga, kui terve number on valmis.