Language counselling: Bridging the gap between codification and language use

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2023.14.1.05

Keywords:

Slovenian standard language, Slovenian orthography, language counselling, language management, codification, normative guide, sloveeni standardkeel, sloveeni ortograafia, keelenõuanne, keelekorraldus, kodifitseerimine, normatiivne käsiraamat

Abstract

In Slovenia, language counselling activities, especially the online Language Counselling Service, help linguists fill in the gaps in codification caused by the inadequacy of current language manuals for the Slovenian standard language. In this sense, the Language Counselling Service acts as an interpreter of the linguistic information available in the language manuals and as a bridge over the codification gaps. The Service is further one of the main tools used to identify language users’ dilemmas; it automatically creates a provisional online language compendium. The knowledge gained in this way is then used by linguists to create the new normative guide for the Slovenian language.

Kokkuvõte. Urška Vranjek Ošlak: Keelenõuanne kui sild normingute ja keelekasutuse vahel. Sloveenias aitavad keelenõuande teenused, eriti veebipõhine keelenõuandla, keeleteadlastel täita lünki normingutes, mille on põhjustanud praeguste keelekäsiraamatute puudused sloveeni standardkeele kirjeldamisel. Keelenõuandla on mõnes mõttes nagu keelekäsiraamatutes oleva keelelise teabe tõlgendaja ja sild normingulünkade ületamisel. Nõuandla on ka üks peamisi viise, kuidas keelekasutajate dilemmasid tuvastada; see loob veebis automaatselt esialgse kokkuvõtte keelemuredest. Niiviisi saadud teadmisi kasutavad keeleteadlased seejärel uue normatiivse sloveeni keele käsiraamatu loomiseks.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2023-10-19

How to Cite

Vranjek Ošlak, U. (2023). Language counselling: Bridging the gap between codification and language use. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 14(1), 149–173. https://doi.org/10.12697/jeful.2023.14.1.05