Cleaning aunts and police uncles in action. Unveiling gender dynamics in Estonian compound words

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2023.14.3.05

Keywords:

Estonian, gender-marked vocabluary, corpus linguistics, corpus-assisted discourse studies, kinship terminology, eesti keel, sooliselt markeeritud sõnavara, korpuslingvistika, korpuspõhine diskursuseanalüüs, sugulusterminoloogia

Abstract

This paper focuses on the use of compound words ending with tädi ‘aunt’ and onu ‘uncle’ in the 2021 Estonian Web Corpus. The aim is to determine the frequencies and semantic categories of such compounds as well as to analyze how occupational titles that incorporate these gender-specific words are used. Therefore, this paper primarily seeks to understand why terms related to kinship, like tädi and onu, are integrated into compound words denoting occupations. The data is subjected to corpus-assisted discourse analysis, revealing that compound words ending with tädi and onu express various semantic categories, and these occupational titles serve several purposes in Estonian public discourse. Additionally, the study shows that such compounds carry gender stereotypes and that titles ending with tädi are more often associated with lower prestige.

Kokkuvõte. Elisabeth Kaukonen: Koristajatädid ja politseionud tegustemas. Tuvastades soodünaamikat eesti keele liitsõnadest. Artikkel keskendub tädi- ja onu-lõpuliste liitsõnade kasutusele 2021. aasta eesti keele veebikorpuses, eesmärgiga välja selgitada seesuguste sõnade esinemissagedused ja tähendusrühmad. Lähemalt on analüüsitud tädi- ja onu-lõpulisi ametisõnu. Seega püüab artikkel peamiselt vastust leida küsimustele, miks kasutatakse sugulusele osutavaid termineid, nagu tädi ja onu, ametit väljendavates liitsõnades ning millised on seesuguste sõnade kasutusmustrid. Materjali analüüsiti korpuspõhise diskursuseanalüüsi meetodiga. Tulemused näitavad, et tädi- ja onu-lõpulised liitsõnad väljendavad mitmesuguseid tähendusvaldkondi ning et sellistel ametisõnadel on eesti keele avalikus diskursuses palju kasutusvõimalusi – näiteks kasutatakse tädi- ja onu-liitsõnu nii positiivses kui ka negatiivses tähenduses. Sellele lisaks on tulemustest ilmne, et seesugused liitsõnad ja nende kasutus peegeldavad soostereotüüpe ning et tädi-lõpulised liitsõnad on sageli seotud madalama prestiižiga kui onu-lõpulised.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2023-12-06

How to Cite

Kaukonen, E. (2023). Cleaning aunts and police uncles in action. Unveiling gender dynamics in Estonian compound words. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 14(3), 137–171. https://doi.org/10.12697/jeful.2023.14.3.05

Issue

Section

Articles