Hinnangu grammatikast

  • Leelo Keevallik

Abstract

Artikkel käsitleb lauseid, mis algavad hinnangusõnaga ja mida on traditsiooniliselt käsitletud aluslauseliste tarinditena. Võttes arvesse morfosüntaktilisi, semantilisi, järjendilisi ja intonatsioonilisi piiranguid, argumenteeritakse, et pigem tuleks tarindit analüüsida kui kommentaari ja lause kombinatsiooni. Kommentaar sisaldab hinnangusõna või -fraasi ja lause hinnatavat. Hinnangulausel on seega eesti keeles oma eripärane grammatiline vorm. Tarindi peamiseks eeliseks on võimalus kommenteerida eelnevat, minnes samas kohe edasi järgmise vaatenurga või teema juurde. Materjal pärineb nii suulistest kui ka kirjalikest allikatest ja peamiselt suhtluskeskkondadest, st suulisest vestlusest ja interneti jututubadest

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics (links, shares etc)

Metrics Loading ...
Published
2010-12-31
How to Cite
Keevallik, L. (2010). Hinnangu grammatikast. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 1(2), 147-161. https://doi.org/10.12697/jeful.2010.1.2.08
Section
Articles