Leksikograafilise tarkvara Sketch Engine eesti keele moodul

Authors

  • Jelena Kallas
  • Maria Tuulik
  • Madis Jürviste

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2012.3.2.03

Abstract

2010. aasta sügisel alustas Eesti Keele Instituut koos ettevõttega Lexical Computing Ltd. leksikograafilise tarkvara Sketch Engine (Kilgarriff jt 2004) eestikeelse mooduli väljatöötamist. Artiklis kirjeldatakse programmi põhifunktsioone. Põhjalikumalt käsitletakse funktsiooni Word Sketch (ee sõnavisand) võimalusi. Tutvustatakse sõnavisandite grammatika koostamise põhimõtteid, vaadeldakse eraldi substantiivide, adjektiivide ja verbide sõnavisandites esitatud süntagmaatilisi seoseid (st grammatilisi ja leksikaalseid kollokatsioone) ning arutletakse mooduli edasiarendusvõimaluste üle. Lisaks analüüsitakse, mil määral saab sõnavisandeid kasutada verbide lausemallide tuvastamisel

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-12-31

How to Cite

Kallas, J., Tuulik, M., & Jürviste, M. (2012). Leksikograafilise tarkvara Sketch Engine eesti keele moodul. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 3(2), 57–77. https://doi.org/10.12697/jeful.2012.3.2.03