Enesevaatlus lugemistesti valiidsuse uurimisel

Authors

  • Tiina Kikerpill

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2012.3.2.04

Abstract

Artikkel põhineb eesti keele B2-taseme eksami lugemisülesannete valiidsust käsitleval uurimusel. Valiidsuse põhiküsimus on, kas test mõõdab seda, mida on soovitud mõõta. Lugemistesti valideerimisel on testi teoreetilise ja tulemuste statistilise analüüsi kõrval tähtis koht enesevaatluse (introspektsioon, retrospektsioon) käigus kogutud andmetel. Eksamistatistika põhjal on võimalik välja selgitada lugemisülesannete probleemsed küsimused, kuid probleemide põhjuste väljaselgitamiseks on vaja uurida, mis tegelikult ülesannete täitmise käigus toimub: mida testitavad mõtlevad ja missuguste otsustuste tulemusena vastusteni jõuavad. Eesti keele B2-taseme eksami lugemisülesannete valiidsusuuringus osales kümme vene emakeelega TÜ üliõpilast, kes introspektiivselt täitsid eksami kaks lugemisülesannet ning vastasid sooritusjärgsetele küsimustele. Enesevaatluse teel kogutud andmete analüüs kombineerituna testiteoreetilise ja statistilise analüüsiga näitas, et vaatluse all olnud ülesanded mõõtsid eesmärgiks olnud oskusi osaliselt. Uurimuse tulemused osutasid muu hulgas vajadusele täpsustada ülesandetüüpidega mõõdetavaid oskusi ja pöörata enam tähelepanu lähtetekstide kohandamisele

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-12-31

How to Cite

Kikerpill, T. (2012). Enesevaatlus lugemistesti valiidsuse uurimisel. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 3(2), 79–112. https://doi.org/10.12697/jeful.2012.3.2.04