Kuidas kajastus üleminek vanalt kirjaviisilt uuele Peetri kohtuprotokollide keeles

Authors

  • Kristiine Kurema Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Tartu Ülikool

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2013.4.3.03

Keywords:

eesti kirjakeel, keskmurre, kohtuprotokollid, Peetri murrak, uus kirjaviis, vana kirjaviis

Abstract

Artiklis antakse ülevaade 2013. aasta kevadel Tartu ülikoolis kaitstud bakalaureusetööst, milles uuriti eesti kirjakeele kasutust 19. sajandi teisel poolel. Lisaks oli töö eesmärgiks anda selgem ülevaade eesti kirjakeele keskmurdepärasusest. Uurimismaterjaliks olid Peetri kihelkonna kohtuprotokollid aastatest 1869.–1870. ja 1884. Analüüsiti kohtuprotokollide ortograafiat, häälikulisi jooni ja morfoloogiat. Iga uurimisaspekti käsitleti mõlema perioodi kohtuprotokollides eraldi ning seejärel võrreldi kahe perioodi keelekasutust. Selgus, et mõlema perioodi kirjapanekutes on sarnasusi Peetri murrakuga, aga neid ilmneb rohkem 1869.–1870. aasta protokollides. Esimese perioodi kohtuprotokollide kirjapanemisel on lähtutud vanast kirjaviisist ning neid iseloomustavad rohked paralleelvormid ja häälikuline varieeruvus. Teise perioodi kohtuprotokollides oli kasutusel uus kirjaviis ning need on keeleliselt ühtlasemad ja tänapäeva eesti kirjakeelega sarnasemad. See näitab eesti kirjakeele seisundi tugevnemist juba 1880. aastatel.

Transition from the old orthography to the new during the second half of the 19th century based on the court protocols of Peetri parish. The aim of this paper is to give an overview of the research which examined how the old orthography was replaced by the new during the second half of the 19th century. In addition, this study illustrated the resemblance of the 19th century’s Estonian written language and the Estonian central dialect. The data from the court protocols of the parish Peetri were analysed for that purpose. The practical section focused on the study of orthography, phonetic features and the morphology were studied. The research revealed that the court protocols from the first period were written using the old orthography and the court protocols from the second period were mostly written using the new orthography. In the court protocols from the first period there are more parallel forms and phonetic variety. In conclusion, protocols from both period there were typical features of the Peetri dialect.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-12-18

How to Cite

Kurema, K. (2013). Kuidas kajastus üleminek vanalt kirjaviisilt uuele Peetri kohtuprotokollide keeles. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 4(3), 55–72. https://doi.org/10.12697/jeful.2013.4.3.03