lt- ja sti-liiteliste adverbide kasutuse muutumine eesti kirjakeeles

Authors

  • Annika Küngas Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Tartu Ülikool

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2013.4.3.04

Keywords:

adverbid, modaaladverbid, vana kirjakeel, tänapäeva kirjakeel, lt-liide, sti-liide

Abstract

Artiklis võetakse vaatluse alla mõningate lt-liiteliste adverbide tarvitamine ning nende funktsioonide muutumine eesti kirjakeeles. Antakse ülevaade lt-adverbiliite esinemisest vanas kirjakeeles ning tuuakse välja ka sufiksi tänapäevane kasutamine. Vana kirjakeele korpuse põhjal analüüsitakse eri autorite lt-liiteliste adverbide ja modaaladverbide kasutamist, keskendudes 17. sajandi autorite Georg Mülleri ja Heinrich Stahli tekstidele. Nendes tekstides on paralleelselt vaatluse all lt- ja sti-adverbiliited, kuna läbi kirjakeele ajaloo on neil sufiksitel olnud sarnane funktsioon. Sellest on tingitud ka nende liidete variatiivsus. Mõlema autori tekstides on valdavad sti-liitelised (modaal)adverbid. Tänapäeva kirjakeeles sagedamate lt-liiteliste adverbide ja modaaladverbide jälgimine vanas kirjakeeles loob tausta nende sõnade uurimiseks tänapäeval, mil lt- ja sti-liiteliste adverbide vahekord keeles on vastupidine. Artikli koostamisel on silmas peetud, et lt-liitega sõnad on tänapäeva eesti keeles üksused, millel on peale täistähendusliku ka pragmaatiline kasutus.

The change of the use of lt- and sti-suffixed adverbs in Literary Estonian. This paper investigates the use of some of the lt-suffixed adverbs and the change of their functions in Literary Estonian. -lt as an adverbial suffix will be examined on the basis of corpora data both in older and newer Literary Estonian. The article also focuses on the 17th century texts by Georg Müller and Heinrich Stahl and the authors’ use of adverbs and modal adverbs. In these texts, the parallel usage of lt- and sti-suffixes will be demonstrated, since the functions of these suffixes have been similar in the historical development of the Estonian language. This has caused the variability of -lt and -sti. In the texts of both authors, the sti-suffixed (modal) adverbs are dominant, while in present day Estonian, -lt is more frequent. Thus, it is necessary to investigate the change of lt-suffixed adverbs and modal adverbs in older Estonian in order to provide insights into their functions in the present day. In the process of writing this paper, it is implied that the lt-suffixed words in contemporary Estonian may function both as full content adverbs as well as pragmatic markers.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-12-18

How to Cite

Küngas, A. (2013). lt- ja sti-liiteliste adverbide kasutuse muutumine eesti kirjakeeles. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 4(3), 73–92. https://doi.org/10.12697/jeful.2013.4.3.04