Alamsaksa laensõnadest Johannes Gutslaffi grammatika taustal

Authors

  • Jüri Viikberg Eesti Keele Instituut

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2013.4.3.11

Keywords:

alamsaksa laensõnad, eesti vana kirjakeel, lõunaeesti kirjakeel, 17. sajand, Johannes Gutslaff, keelekontaktid

Abstract

Johannes Gutslaff oli Urvaste koguduse pastor (1641–1656), kes on läinud eesti kirjakeele ajalukku esimese lõunaeesti grammatika „Observationes grammaticae circa linguam Esthonicam” (1648) koostajana. Artiklis on võetud vaatluse alla tema keeleõpetuse saksa-eesti sõnastikuosa eesti vasted ja põhitähelepanu on koondatud alamsaksa laensõnade leidumisele. Väljasõelutud sõnad on rühmitatud vastavalt sellele, kas saksa märksõna tähendust on eesti keeles edasi antud alamsaksa laenu või omasõna abil. Jõutakse järeldusele, et Gutslaffi sõnakasutus on üheks indikaatoriks alamsaksa laensõnade tulekul eesti keelde. Veidi üle poole eesti sõnavastetest moodustavad alamsaksa laensõnad, millega on saksa märksõnade tähendust edasi andnud nii Gutslaff kui ka tema kaasaegsed. Teise poole moodustavad sellised eesti vasted, mille puhul Gutslaffi kaasaegsed eelistasid alamsaksa laensõnu, tema ise aga kas omasõnu või varasematest keelekontaktidest pärit laene. Silmas pidades Gutslaffi töö- ja elukohta Urvastes, on need omasõnavasted rühmitatud murdeleviku alusel: ühed on registreeritud eeskätt põhjaeesti murretest või laiemaltki, teised on iseloomulikud lõunaeesti murdeile, iseäranis Võru murdele. Lõpuks esitatakse vasted, mis on tõenäoliselt Gutslaffi enese loodud.

About Low German loanwords on the basis of Johannes Gutslaff’s grammar. The present paper gives an overview of the Estonian equivalents in the German-Estonian vocabulary of the first South Estonian grammar “Observationes grammaticae circa linguam Esthonicam” (1648), with emphasis on probable Low German loanwords. The entries have been selected and grouped according to which equivalent the author has given them in Estonian: either a Low German loanword or an Estonian word. In the latter case, we have tried to differentiate between dialect (mainly Võru) words and Gutslaff’s own word creation. A conclusion is made that Gutslaff’s word usage is one of the indicators of how Low German borrowings came into Estonian.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-12-18

How to Cite

Viikberg, J. (2013). Alamsaksa laensõnadest Johannes Gutslaffi grammatika taustal. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 4(3), 205–231. https://doi.org/10.12697/jeful.2013.4.3.11