Curonian linguistic elements in Livonian

Authors

  • Lembit Vaba

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2014.5.1.09

Keywords:

substratum, adstratum, language contacts, Finnic languages, Livonian language, Baltic languages, Curonian language

Abstract

Researchers of Finnic languages have stressed the special position of Livonian among its close relatives due to the great number of Latvian loan elements. The Latvian influence is noteworthy and present in all levels of the language. Baltic influence on Livonian is, however, more diverse both linguistically and chronologically. Livonians, especially Courland Livonians have been in contact with Curonians – their close neighbours – for a longer period of time. This is because Livonian has preserved a number of linguistic elements from Old Curonian – a language that belonged to the Baltic language group. The nature of Curonian and its position among other Baltic language has been – and still is – a matter of dispute. In the article, the possible Curonian elements in various levels of Livonian are presented and analysed.

Kokkuvõte. Lembit Vaba: Kura keele aines liivi keeles. Läänemeresoome keelte uurijad on rõhutanud liivi keele eriasendit võrreldes teiste läänemeresoome keeltega rohkete läti laenelementide tõttu. Läti keele mõju liivi keelele on tõepoolest ulatuslik, ilmnedes kõigil keeletasanditel. Siiski balti mõju liivi keelele on lingvistiliselt ja ajaliselt mitmekihiline. Liivlastel, eriti Kuramaa liivlastel on pikka aega olnud kontakte kurelaste ehk kuršidega, kes olid nende vahetud naabrid. Seetõttu on liivi keel säilitanud mitmeid keelelisi elemente kunagisest kura keelest, mis kuulus balti keelte hulka. Kura keele olemus ja koht teiste balti keelte hulgas on olnud ja on üha vaidlusteema. Selles artiklis tuuakse esile ja analüüsitakse võimalikku kura keele ainest liivi keele eri tasanditel.

Märksõnad: substraat, adstraat, keelekontaktid, läänemeresoome keeled, liivi keel, balti keeled, kura keel

Kubbõvõttõks. Lembit Vaba: Kuršõd kīel ain līvõ kīels. Vāldamiersūomõ kīeld tuņšlijid ātõ pāinatõn ku līvõ kīel um īžki munt vāldamiersūomõ kīeld siegās, sīepierāst ku līvõ kīels um pǟgiņ leţkīelst perīņ elementidi. Leţkīel mȯjjimi līvõ kīel pǟlõ um tuodpūolst laigāli, se um nägţõb amši kīel tazāpīndis. Baltõd mȯjjimi līvõ kīel pǟlõ um nei kīel ku āiga pūolstõ setkȭrdali. Līvliztõn, īžkiz Kurāmō līvliztõn um kōgiņ aigõ vȯnd kubbõpūtimiži mōkurāliztõks agā kuršõdõks, kis vȯļtõ nänt kāimad. Sīepierāst um līvõ kīelsõ īend pǟgiņ kīel elementidi jedlõmist kurā kīelst, mis kūliz baltõd kīeld sieggõ. Kurā kēļ ja sīe kūož munt baltõd kīeld siegās um īdõkabāl vȯnd iļrõkūd temāt. Sīes kēras sōb vaņţõltõd kurā kīel võibizt ainõ līvõ kīel īžkis tazāpīndis.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-07-01

How to Cite

Vaba, L. (2014). Curonian linguistic elements in Livonian. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 5(1), 173–191. https://doi.org/10.12697/jeful.2014.5.1.09