Livonian language texts in the Estonian Literary Museum 175th or Oskar Loorits fund

Authors

  • Renāte Blumberga Department of Modern Languages, University of Helsinki

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2014.5.1.12

Keywords:

Livonian, Livonian dialects, written Livonian language sources, history of Livonian literature, Livonian cultural history, Estonian archives

Abstract

The article considers written Livonian language sources located in the Estonian Cultural History Archives of the Estonian Literary Museum and which linguists can use in their studies. The most extensive collection of Livonian language sources – around 1200 pages of unpublished texts – are located in the Oskar Loorits 175th fund. Estonian folklore researcher Oskar Loorits (1900–1961) visited Livonians for scientific purposes several times in the 1920s and 1930s and helped Livonians in their cultural efforts as well. Since most of his communication with Livonians consisted of letters, Loorits’ archive is a valuable information source not only about Livonian social and cultural life, but also about the Livonian language. There are lots of original Livonian poems and translations into Livonian in the 175th fund, too.

Kokkuvõte. Renāte Blumberga: Liivi keele tekstid Eesti Kirjandusmuuseumi 175. ehk Oskar Looritsa fondis. Artikkel käsitleb Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuriloolises arhiivis talletatud liivi keele kirjalikke allikaid, mida keeleteadlased saavad kasutada oma uurimustes. Kõige suurem liivi keeleallikate kogu, mis sisaldab umbes 1200 lehekülge publitseerimata tekste, on 175. ehk Oskar Looritsa fond. Eesti rahvaluuleuurija Oskar Loorits (1900–1961) külastas liivlasi mitmeid kordi teaduslikel eesmärkidel 1920. ja 1930. aastatel ning aitas samuti liivlasi nende kultuurilistes ettevõtmistes. Kuna tema suhtlemine liivlastega toimus ikkagi põhiliselt kirja teel, on Oskar Looritsa arhiiv väärtuslik infoallikas mitte ainult liivi ühiskondliku ja kultuurielu kohta, vaid ka liivi keele uurimiseks. Selles 175. fondis on ka rohkelt algupärast liivi luulet ja tõlkeid liivi keelde.

Märksõnad: liivi keel, liivi murded, liivi keele kirjalikud allikad, liivi kirjanduse ajalugu, liivi kultuuriajalugu, Eesti arhiivid

Kubbõvõttõks. Renāte Blumberga: Līvõ kīel tekstõd Ēsti Literatūrmuzēj 175. agā Oskar Loorits fondõs. Kēra um iļ līvõ kīel kēratõd ovātõd, mis ātõ Ēsti Literatrmuzējsõ kultūristōrij arhīvõs ja midā kēļnikād sōbõd kȭlbatõ eņtš tuņšlõkšis. Amā sūŗimi līvõ kīelovātõd kub, kus ātõ immõr 1200 līedpūoldõ ulzandõmõt tekstidi, um 175. fond agā Oskar Loorits fond. Ēsti folklōr tuņšliji Oskar Loorits (1900–1961) kei līvlizt jūsõ tieudlizt võttõkstõks setmiņ kõrdõ 1920. ja 1930. āigastis ja äbțiz ka līvliztõn nänt kultūrtīesõ. Ku Oskar Loorits kubbõpūtimi līvliztõks vȯļ pǟažālistõz kērakouţi, sīesõt um Oskar Loorits arhīv vǟrtli tīetovāt äb set iļ līvõ ītkub ja kultūr, bet ka līvõ kīel tuņšlimiz pierāst. Sīes 175. fonds um ka pǟgiņ irgizt līvõ lūolõ ja tulkõmidi līvõ kīelõ.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-07-01

How to Cite

Blumberga, R. (2014). Livonian language texts in the Estonian Literary Museum 175th or Oskar Loorits fund. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 5(1), 229–242. https://doi.org/10.12697/jeful.2014.5.1.12