Dundaga parish oronyms (hill names) of Livonian origin in Juris Plāķis’ Latvian toponym publication

Authors

  • Ojārs Bušs Latvian Language Institute

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2014.5.1.13

Keywords:

Livonian, Latvian, oronyms, toponyms, onomastics, dialects

Abstract

Each less known addition to the collection of authentic Livonian language materials is very valuable, and a small contribution can also be made by Juris Plāķis’ publication about Latvian, i.e., Courland toponyms, among which Livonian ones can be found as well. This collection includes toponyms collected by J. Plāķis himself, toponyms from Augusts Bīlenšteins’ onomastic materials, as well as toponyms which have been sent in to the Folklore depository by pupils from different parishes. This article goes through oronyms (hill names).

Kokkuvõte. Ojārs Bušs: Dundaga kihelkonna liivi päritoluga oronüümid (mäenimed) Juris Plāķise läti toponüümide väljaandes. Iga väikegi lisandus liivi keeleainestiku autentsesse kogusse on väärtuslik. Pisut lisa võib saada ka Juris Plāķise koostatud läti kohanimede väljaandest, nimelt Kuramaa toponüümidest, mille hulgas on ka liivi omi. See kogu sisaldab kohanimesid, mis on kogutud J. Plāķise enda poolt, aga samuti August Bīlenšteini onomastilisi materjale ning toponüüme, mida on eri kihelkondade õpilased saatnud Läti rahvaluule arhiivi. See artikkel käsitleb oronüüme (mäenimesid).

Märksõnad: liivi keel, läti keel, oronüümid, toponüümid, onomastika, murded

Kubbõvõttõks. Ojārs Bušs: Dūoņig pagāst līvõpierrizt oronīmõd (mägūd nimūd) Juris Plāķis lețkīel kūožnimūd ulzandõksõs. Jegā piški jūrõāndam līvõ kīel sõnāvīļa kubbõn um tǟdzi. Rōz jūrõ võib sōdõ ka Juris Plāķis kubbõ pandõd lețkīel kūožnimūd ulzandõksõst, īžkist Kurāmō kūožnimīst, kus siegās ātõ ka līvõkēļizt. Sīes kubs ātõ nei J. Plāķis eņtš kuoŗdõd kūožnimūd, ku ka toponīmd August Bīlenštein onomastika materiālišt, mis setmiņ kilgõnd skūollapst ātõ sōtõnd Lețmō folklōr arhīvõn. Se kēra nīžõb iļ oronīmd (mägūd nimūd).

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-07-01

How to Cite

Bušs, O. (2014). Dundaga parish oronyms (hill names) of Livonian origin in Juris Plāķis’ Latvian toponym publication. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 5(1), 243–250. https://doi.org/10.12697/jeful.2014.5.1.13