The emergence of an Udmurt-Russian mixed code: evidence from discourse markers

Authors

  • Inna Kaysina University of Bremen

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2014.5.2.01

Keywords:

discourse markers, subordinators, question tags, code-mixing, mixed code, Udmurt, Russian, Suro-Požo

Abstract

This paper deals with the emergence of a mixed language variety spoken by Udmurt-Russian bilinguals in the Russian republic of Udmurtia. Called Suro-Požo ‘mixed, mixture’ by its speakers, this language code is characterised by variation in the use of Udmurt, Russian, double and hybrid discourse markers, as data analysis has revealed, which has specifically focused on subordinators and question tags. According to the frequency distribution of the native and borrowed discourse-regulating items in the analysed corpus, several classes of Suro-Požo discourse markers are represented overwhelmingly by Russian forms, indicating the starting point of a diachronic process of fusion (Matras 1998, 2000) of the two systems of discourse marking on the way from code-mixing to a mixed code (Auer 1998a, 1998b).

Kokkuvõte. Inna Kaysina: Udmurdi-vene segakoodi esiletulek diskursusemarkerite alusel. Artikkel käsitleb segatud keelevarianti, mida kõnelevad Venemaa Udmurdi vabariigi udmurdi-vene kakskeelsed. Andmete analüüs näitab, et seda keelekoodi, mida kõnelejad nimetavad Suro-Požo ‘segatud, segu’, iseloomustab udmurdi, vene, kahekordsete ja hübriidsete diskursusemarkerite kasutuse varieerumine, mis tuleb eriti esile alistavate sidesõnade ja küsijätkude puhul. Diskursust reguleerivate omakeelsete ja laenatud elementide sagedusvahekorra põhjal esindavad mitmeid Suro-Požo diskursusemarkereid ülekaalukalt vene vormid, osutades kahe diskursuse markeerimise süsteemi diakroonilise fusiooniprotsessi (Matras 1998, 2000) algust teel koodisegust segakoodini (Auer 1998a, 1998b).

Märksõnad: diskursusemarkerid, alistavad sidesõnad, küsijätkud, koodisegu, segakood, udmurdi keel, vene keel, Suro-Požo

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-12-11

How to Cite

Kaysina, I. (2014). The emergence of an Udmurt-Russian mixed code: evidence from discourse markers. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 5(2), 9–27. https://doi.org/10.12697/jeful.2014.5.2.01