Impact of native culture and religion on the Mari language

Authors

  • Elena Vedernikova University of Tartu

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2014.5.2.09

Keywords:

language maintenance, culture, Mari traditional religion

Abstract

Mari is one of the endangered Finno-Ugric languages located in the territory of the Russian Federation. The danger of extinction of Mari is influenced by both objective and subjective factors. In the current paper, the issue under investigation is the impact of the Mari traditional religion and folk culture on language maintenance. Because of continuously reduced institutional support, the status of the Mari language has decreased significantly in the last 10 years. The favourable development of traditional culture has brought with it an increase in the number of native speaking people within the Mari El region (Russia). It is slightly observed in some spheres (social and cultural) and almost unnoticeable in others (political, economic). The mechanism of impact of Mari traditional religion and culture is characterized as psychological. It gives reason to believe that the chances for the preservation of the Mari language are reasonably good.

Kokkuvõte. Elena Vedernikova: Rahvakultuuri ja -usundi mõju mari keelele. Mari keel on Vene Föderatsiooni ohustatud keeli. Mari keele väljasuremise ohtu mõjutavad nii objektiivsed kui ka subjektiivsed asjaolud. Käesolevas artiklis uuritakse mari rahvausundi ja rahvakultuuri mõju keele säilimisele. Institutsionaalse toetuse pideva vähenemise tõttu on mari keele staatus viimase kümne aasta jooksul tähelepanuväärselt langenud. Rahvakultuuri soodus areng on kaasa toonud emakeelekõnelejate arvu suurenemise Mari Eli piirkonnas (Venemaal). Soodus areng on vähesel määral märgata mõnes valdkonnas (sotsiaalia ja kultuur) ning peaaegu märkamatu teistes (poliitiline ja majanduslik). Mari rahvausundi ja rahvakultuuri toime- mehhanism on psühholoogiline. See annab põhjust uskuda, et mari keele säilitamise võimalused on üpris head.

Märksõnad: keele säilitamine, kultuur, mari rahvausund

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-12-11

How to Cite

Vedernikova, E. (2014). Impact of native culture and religion on the Mari language. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 5(2), 185–203. https://doi.org/10.12697/jeful.2014.5.2.09