English denominal conversion verbs and their Estonian equivalents: comparing translations and J. Silvet’s English-Estonian dictionary

Authors

  • Enn Veldi Department of English, University of Tartu

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2014.5.3.07

Keywords:

conversion, English, Estonian, translation, equivalence, bilingual lexicography

Abstract

Conversion is a highly efficient and economical word-formation process. It has enriched the English vocabulary considerably; however, translators and lexicographers are faced with the challenge of finding suitable translation equivalents. The study is based on the analysis of the Estonian translation equivalents of over two hundred English denominal verbs in three novels. The results show that apart from the well-established equivalents that can be found both in translations and in the dictionary, the analysis revealed 53 suitable equivalents that were not covered by the dictionary. Two thirds of them were multi-word equivalents; this indicates that multi-word equivalents deserve more attention when compiling bilingual dictionaries. The analysis also revealed 24 meanings with suitable equivalents, which were not listed in the dictionary.

Kokkuvõte. Enn Veldi: Konversiooni abil tuletatud inglise desubstantiivsed verbid ning nende eestikeelsed vasted: tõlgete ja J. Silveti inglise-eesti sõnaraamatu võrdlus. Konversioon on ökonoomne sõnamoodustusprotsess, mis on rikastanud inglise keele sõnavara olulisel määral. Samas on tõlkijate ja leksikograafide ülesanne leida neile sobivad tõlkevasted. Artikkel põhineb üle 200 inglise desubstantiivse verbi tõlkevastete analüüsil, mis esinesid kolmes romaanis. Tulemused näitavad, et lisaks väljakujunenud tõlkevastetele, mis esinevad nii tõlgetes kui sõnaraamatus, leidus tõlgetes 53 sobivat tõlkevastet, mis sõnastikus kajastamist ei leidnud. Kaks kolmandikku neist olid mitmesõnalised vasted, mis näitab, et mitmesõnalised vasted väärivad kakskeelsete sõnaraamatute koostamisel rohkem tähelepanu. Tõlgete analüüs tõi samuti esile 24 tähendust koos sobivate tõlkevastetega, mis sõnastikus kajastamist ei leidnud.

Märksõnad: konversioon, inglise keel, eesti keel, tõlkimine, ekvivalentsus, kakskeelne leksikograafia

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-12-31

How to Cite

Veldi, E. (2014). English denominal conversion verbs and their Estonian equivalents: comparing translations and J. Silvet’s English-Estonian dictionary. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 5(3), 133–148. https://doi.org/10.12697/jeful.2014.5.3.07