Hääliku-, silbi- ning jalavälde: ühe nähtuse mitu tahku

Authors

  • Külli Prillop Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Tartu Ülikool, Jakobi 2, 51014 Tartu

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2015.6.3.07

Keywords:

eesti keel, isuri keel, Soikola murre, välted, ülipikkus, jala lõpupikenemine, prominentne moora, moorateooria

Abstract

Eesti väldete fonoloogiline esitus on huvi pakkunud väga paljudele teadlastele ja olnud inspiratsiooniks fonoloogiateooria arendamisel. Artiklis võrdlen erinevaid moorateoreetilisi vältekäsitlusi väldete foneetilise kirjeldusega. Foneetiliste faktidega sobib kõige paremini käsitlus, mille järgi III välte rõhuline silp täidab kogu jala, kuid I ja II välte puhul koosneb jalg kahest silbist. III välte silbi lõpu ja I välte jala lõpu pikenemist seletab prominentse moora paiknemine nimetatud positsioonides. Prominentsed moorad on vajalikud ka isuri keele Soikola murde fonoloogilises kirjelduses.

Abstract. Külli Prillop: Segment quantity, syllable quantity and foot quantity – different facets of one phenomenon. Phonological representation of Estonian quantity degrees have aroused the interest of many researchers and provided a stimulus for developing phonological theory. In this article, I compare various moraic representations of the quantity degrees with the phonetical description of the quantities. Phonetical facts show best compatibility with the treatment according to which the stressed syllable of Q3 fills the whole foot, whereas in the case of Q1 and Q2 the foot consists of two syllables. The syllable-final lengthening of Q3 and the foot-final lengthening of Q1 can be explained by the presence of the strong mora in the corresponding positions. I show that strong moras are also necessary for the phonological description of the Soikola Ingrian.

Keywords: Estonian, Ingrian, Soikola, quantity, overlength, foot-final lengthening, strong mora, moraic theory

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-12-31

How to Cite

Prillop, K. (2015). Hääliku-, silbi- ning jalavälde: ühe nähtuse mitu tahku. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 6(3), 169–195. https://doi.org/10.12697/jeful.2015.6.3.07