Present verbs and their contexts in bilingual oral narratives

Authors

  • Liina Tammekänd Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2015.6.3.09

Keywords:

bilingual oral narrative, narrative tenses, conversational historical present, Estonian, Võru

Abstract

The paper discusses the use of present verbs in ten Estonian-Võru narrative pairs. The research questions are: which narrative tenses with which roles are used in Estonian and Võru narratives; in which narrative parts can present verbs be found; and which present contexts are used in the Võru narratives when compared to the Estonian narratives. It could be concluded that the deictic past, the deictic present and the conversational historical present are used in eight different contexts. These are the introduction, the conclusion, reporting verbs, the asides (universal truths, descriptions of the present situation caused by past events and comments to the listener without the direct address), addresses to the listener, the future meaning, the conversational historical present switch and the indirect speech. In the Võru narratives, narrative events were conveyed using more preterite verbs when compared to the Estonian narratives, where descriptions of narrative events contained more present verbs.

Kokkuvõte. Liina Tammekänd: Olevikuverbid ja nende kontekstid kakskeelsetes suulistes narratiivides. Artiklis käsitletakse olevikuverbide esinemist kümnes eesti-võru narratiivipaaris. Uurimisküsimusteks on: milliseid narratiiviaegu leiab eesti ja võru narratiividest ja millised on nende rollid, millistes narratiiviosades olevikuverbe kasutatakse ja milliseid olevikukontekste võru narratiividest leiab. Ilmnes, et suulistes narratiivides kasutatakse deiktilist minevikku, deiktilist olevikku ja konversatsioonilist ajaloolist olevikku kaheksas kontekstis: sissjuhatus, kokkuvõte, saateverbid, kommentaarid (üldised tõed, hetkeolukorra kirjeldused, otsese pöördumiseta kommentaarid kuulajale), kuulaja poole pöördumised, tulevikuline tähendus, ümberlülitumine oleviku- ja mineviku verbide vahel ja tsitaatkõne. Võru narratiivides esines vähe või ei esinenud üldse kommentaare, kuulaja poole pöördumist ja ümberlülitumist oleviku- ja mineviku verbide vahel. Seega kasutati võru narratiivides narratiivisündmuste kirjeldamiseks võrreldes eesti narratiividega enam minevikuverbe.

Märksõnad: kakskeelne suuline narratiiv, narratiiviajad, konversatsiooniline ajalooline olevik, eesti, võru

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-12-31

How to Cite

Tammekänd, L. (2015). Present verbs and their contexts in bilingual oral narratives. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 6(3), 215–236. https://doi.org/10.12697/jeful.2015.6.3.09