Dependency profiles as a tool for big data analysis of linguistic constructions: a case study of emoticons

Authors

  • Veronika Laippala School of languages and translation studies, 20014 University of Turku
  • Aki-Juhani Kyröläinen
  • Jenna Kanerva
  • Juhani Luotolahti
  • Filip Ginter

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2017.8.2.05

Keywords:

dependency profiles, usage-based syntax, computer-mediated communication, emoticons, web corpora, Finnish

Abstract

This study presents a methodological toolbox for big data analysis of linguistic constructions by introducing dependency profiles, i.e., co-occurrences of linguistic elements with syntax information. These were operationalized by reconstructing sentences as delexicalized syntactic biarcs, subtrees of dependency analyses. As a case study, we utilize these dependency profiles to explore usage patterns associated with emoticons, the graphic representations of facial expressions. These are said to be characteristic of Computer-Mediated Communication, but typically studied only in restricted corpora. To analyze the 3.7-billion token Finnish Internet Parsebank we use as data, we apply clustering and support vector machines. The results show that emoticons are associated with three typical usage patterns: stream of the writer’s consciousness, narrative constructions and elements guiding the interaction and expressing the writer’s reactions by means of interjections and discourse particles. Additionally, the more frequent emoticons, such as :), are used differently than the less frequent ones, such as ^_^.

Kokkuvõte. Veronika Laippala, Aki-Juhani Kyröläinen, Jenna Kanerva, Juhani Luotolahti ja Filip Ginter: Sõltuvusprofiilid kui vahend suurandmete keeleliste konstruktsioonide analüüsimiseks: uurimus emotikonidest. Uurimuses esitame metodoloogilise “tööriistakomplekti” keelekonstruktsioonide analüüsimiseks suurandmete põhjal, rakendades sõltuvusprofiile. Sõltuvusprofiil on lingvistiliste elementide koosesinemise esitusviis, kuhu on kaasatud süntaktiline informatsioon. Selleks on laused konstrueeritud sõltuvusanalüüsi alampuudena, kus süntaktiline info on esitatud sõnadevaheliste (kaksik-)kaarte abil. Artiklis rakendame sõltuvusprofiile selleks, et selgitada välja emotikonide kasutusmustrid. Näomiimika graafilised esitused on iseloomulikud arvuti suhtlusele, mida tavaliselt uuritakse piiratud korpuse põhjal, kuid meie kasutame klasterdamist ja tugivektor-masinaid 3,7 miljardi sõna suuruse Soome Interneti Puudepangal. Selgub, et emotikonide kasutus seostub kolme peamise kasutusmustriga: kirjutaja teadvuse vooluga, narratiivsete konstruktsioonidega ning hüüdsõnade ja diskursusepartiklitega, mis juhivad suhtlust ja väljendavad kirjutaja reaktsioone. Lisaks selgub, et sagedastel emotikonidel nagu :), on rohkem erinevaid kasutusi kui harvadel emotikonidel nagu ^_^.

Võtmesõnad: sõltuvusprofiilid; kasutuspõhine süntaks; arvutisuhtlus; emotikonid; veebikorpus; soome keel

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-09-06

How to Cite

Laippala, V., Kyröläinen, A.-J., Kanerva, J., Luotolahti, J., & Ginter, F. (2017). Dependency profiles as a tool for big data analysis of linguistic constructions: a case study of emoticons. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 8(2), 127–153. https://doi.org/10.12697/jeful.2017.8.2.05