The projected directive construction and object case marking in Finnish

Authors

  • Yrjö Lauranto Suomen kieli, PL 3, 00014 Helsingin yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2017.8.2.06

Keywords:

object case marking, boundedness, accusative, partitive, reporting of speech and thought, projection, causative construction, Finnish

Abstract

This article examines object case marking in a Finnish verb structure called the Projected Directive Construction, e.g. Liisa pyysi Matti-a lähte-mä-än ‘Liisa asked Matti to leave’ (Liisa.NOMINATIVE asked Matti-PARTITIVE leave-INF-ILLATIVE). The PDC is divided into three subtypes. Type A includes verbs such as pyytää ‘to request’, which take a partitive object regardless of the outcome of the action. Verbs used in type B, such as määrätä ‘to order’, take an accusative object despite the result of the action. Type C comprises verbs such as suostutella ‘to persuade’ taking either a partitive or an accusative object, depending on the outcome of the semiotic causation expressed in the clause. The object case marking in the three subtypes reflects the two-faceted nature of the construction: on the one hand, it is a construction used for reporting of speech, on the other, it is a causative construction. It seems that boundedness – as it has traditionally been defined – does not suffice to describe the alternation of the object case in the PDC.

Kokkuvõte. Yrjö Lauranto: Projitseeritud direktiivsed konstruktsioonid ja objekti käände markeerimine soome keeles. Artiklis käsitletakse objekti käänet soome keele projitseeritud direktiivses konstruktsioonis (PDK), nt Liisa pyysi Matti-a lähte-mä-än ‘Liisa palus Matit ära minna’. PDK võib jagada kolme alltüüpi. Tüüp A sisaldab verbe nagu pyytää ‘paluda’, mis nõuavad partitiivobjekti, sõltumata tegevuse tulemusest. Tüüp B verbid nagu määrätä ‘käskida’ nõuavad akusatiivobjekti, sõltumata tegevuse tulemuslikkusest. Tüüpi C kuuluvad verbid nagu suostutella ‘veenda’, mis võivad võtta nii partitiivse kui akusatiivse objekti, sõltuvalt lausega väljendatud semiootilise põhjustatuse tulemusest. Kolme alltüübi käändemarkeering peegeldab konstruktsiooni kahetist olemust: ühelt poolt kasutatakse konstruktsiooni kõne vahendamiseks, teiselt poolt on tegemist kausatiivse konstruktsiooniga. Seega ei piisa PDK objekti käändevahelduse selgitamiseks vaid piiritletuse mõistest.

Võtmesõnad: objekti käände markeerimine; piiritletus; akusatiiv; partitiiv; kõne ja mõtete vahendamine; projitseerimine; kausatiivne konstruktsioon; soome keel

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-09-06

How to Cite

Lauranto, Y. (2017). The projected directive construction and object case marking in Finnish. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 8(2), 155–190. https://doi.org/10.12697/jeful.2017.8.2.06