Deverbal <i>-mine</i> action nominals in the Estonian dialect corpus

Authors

  • Maarja-Liisa Pilvik Institute of Estonian and General Linguistics, University of Tartu, Jakobi 2, 51014 Tartu

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2017.8.2.10

Keywords:

dialect syntax, action nominals, nominalization, constructions, Estonian

Abstract

This article describes the typical properties and functions of Estonian -mine action nominals, using dialect corpus data. The dialect data entails non-standard spoken language with a regional dimension and therefore has the potential to display more variation in terms of the behaviour of action nominals in actual language use. This will be demonstrated, inter alia, by the non-canonical realization of arguments, e.g. retaining the sentential form of the patient argument, in phrases headed by -mine action nominals. The article also discusses the problems of assigning a word class to the regularly derived and productive type of action nominals, when taking into account all the possible contexts and constructions in which they can occur.

Kokkuvõte. Maarja-Liisa Pilvik: Deverbaalsed mine-teonimed eesti murrete korpuses. Artiklis kirjeldatakse eesti keele mine-teonimede tüüpilisi omadusi ja funktsioone, kasutades eesti murrete korpuse andmeid. Murdekorpus sisaldab mittestandardset kõneldud keelt, millel on ka geograafiline dimensioon, ning seetõttu on korpuse andmetel potentsiaal näidata mine-teonimede käitumises tegelikus keelekasutuses laiemat varieerumist. Seda ilmestab muuhulgas verbi argumentide mittekanooniline realiseerumine, nt patsienti väljendav lauseliige võib säilitada oma lauselise vormi nimisõnafraasides, mille peasõnaks mine-teonimi on. Artiklis puudutatakse ka probleeme, mis seonduvad regulaarselt tuletatavatele mine-teonimedele sõnaklassi määramisega, kui võtta arvesse kontekste ja konstruktsioone, milles mine-teonimed võivad esineda.

Võtmesõnad: murdesüntaks; teonimed; nominalisatsioon; konstruktsioonid; eesti keel

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-09-06

How to Cite

Pilvik, M.-L. (2017). Deverbal <i>-mine</i> action nominals in the Estonian dialect corpus. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 8(2), 295–326. https://doi.org/10.12697/jeful.2017.8.2.10