On the relationship between typology and the description of Uralic languages

Authors

  • Matti Miestamo University of Helsinki

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2018.9.1.02

Keywords:

descriptive grammar, language description, language documentation, language typology, publishing, questionnaires, Uralic languages

Abstract

Language typologists are dependent on data provided by descriptive linguists working on individual languages, who, in turn, benefit from typologists’ results, which give them new insights into the properties of their respective languages. The article addresses the relationship between typology and Uralic descriptive linguistics. The state of description of Uralic languages is examined by surveying the availability of descriptive sources on Uralic languages in the Glottolog database, which is widely used by typologists. Ways in which Uralic studies and language typology can be brought closer to each other for the benefit of both fields are discussed giving a number of recommendations for writing typologically-oriented grammars of (Uralic) languages. Finally, the use of typologically informed questionnaires in language description is briefly addressed.

Аннотация. Матти Миестамо: О взаимоотношении типологической и описательной лингвистики в контексте уральских языков. Лингвисты, занимающиеся типологией, зависят от данных, предоставляемых лингвистами, работающими с конкретными языками. Последние, в свою очередь, используют результаты работы типологов, что позволяет им по-новому взглянуть на материал соответствующего языка. В статье рассматриваются взаимоотношения между типологией и описательной лингвистикой в контексте уральских языков. Положение дел в описании уральских языков оценивается на основе наличия материалов по этим языкам в базе данных Glottolog, широко используемой типологами. В статье обсуждаются способы сближения типологического и описательного подходов в изучении уральских языков, что способствует развитию обоих направлений. В статье даются рекомендации по написанию типологически ориентированных грамматик (уральских) языков. Кроме того, кратко обсуждается использование типологических анкет для описания языков.

Ключевые слова: дескриптивная грамматика, описание языков, документация языков, лингвистическая типология, анкеты, уральские языки

Kokkuvõte. Matti Miestamo: Tüpoloogia ja Uurali keelte kirjeldamise vahelisest suhtest. Keeletüpoloogid sõltuvad andmetest, mis pärinevad üksikkeeltega tegelevatelt deskriptiivses raamistikus töötavatelt keeleteadlastelt. Viimased aga saavad omakorda kasu tüpoloogide töö tulemustest, mis avavad uusi vaatenurki vastavate keelte omaduste kohta. Siinne artikkel käsitleb tüpoloogia ja deskriptiivse Uurali keeleteaduse vahelist suhet. Uurali keelte kirjeldamise seisu uuritakse analüüsides Uurali keeli puudutavate deskriptiivsete allikate kättesaadavust Glottologi andmebaasis, mida tüpoloogid laialdaselt kasutavad. Arutletakse viiside üle, mis aitaksid vastastikkuse kasu eesmärgil lähendada Uurali keelte uurimist ja keeletüpoloogiat, näiteks antakse mitmeid soovitusi tüpoloogilise suunitlusega (Uurali keelte) grammatikate kirjutamiseks. Lõpuks käsitletakse ka tüpoloogilise suunitlusega küsitluskavade kasutamist keelte kirjeldamisel.

Märksõnad: deskriptiivne grammatika, keelekirjeldus, keelte dokumenteerimine, keeletüpoloogia, kirjastamine, küsitluskavad, Uurali keeled

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-12-31

How to Cite

Miestamo, M. (2018). On the relationship between typology and the description of Uralic languages. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 9(1), 31–53. https://doi.org/10.12697/jeful.2018.9.1.02