The l-cases in Courland Livonian

Authors

  • Rogier Blokland Department of Modern Languages Uppsala University Box 636 SE-751 26 Uppsala
  • Nobufumi Inaba Finnish and Finno-Ugric Languages FI-20014 University of Turku

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2018.9.2.07

Keywords:

case inventory, outer local cases, adverbs, Livonian

Abstract

Courland Livonian is the only Finnic language where the habitive expressions of giving, taking, and having do not use the so-called l-cases, but instead the dative, the elative or a postposition. As the l-cases mostly only occur in a number of fossilised expressions they have received less attention in the literature. In this article we summarise the functions of the l-cases in Courland Livonian on the basis of previous research and consider their status.

Kokkuvõte. Rogier Blokland, Nobufumi Inaba: l-käänded Kuramaa liivi keeles. Kuramaa liivi keel on ainuke läänemeresoome keel, kus andmist, võtmist ja omamist väljendatakse mitte nn l-käänetega, vaid nende asemel kasutatakse daativi, elatiivi või postpositsiooni. Kuna l-käänded esinevad enamasti ainult kivinenud väljendites, on need kirjanduses vähe tähelepanu pälvinud. Käesolevas artiklis antakse ülevaade l-käänete funktsioonidest Kuramaa liivi keeles, tuginedes seejuures varasematele uurimustele.

Märksõnad: käändesüsteem, väliskohakäänded, adverbid, liivi keel

Kubbõvõttõks. Rogier Blokland, Nobufumi Inaba: l-nõtkūd Kurāmō līvõ kīelsõ. Kurāmō līvõ kēļ um āinagi vāldamiersūomõ kēļ, kus āndamiz, võtāmiz ja eņtšõn vȱidamiz pierāst äb ūot kȭlbatõd l-nõtkūd. Nänt azmõl kȭlbatõbõd datīv, elatīv agā tagāsõnā. l-nõtkūd ātõ nǟdõb set vaņši kītimižis ja sīepierāst ne äb ūotõ nei jõvīst tuņšõltõd. Sīes kēras mēg vaņțlõm l-nõtkūd ilzandõkši Kurāmō līvõ kīelsõ, tiggõs sīejūs jedmilizt tuņšlimizt allizt pǟl.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-12-31

How to Cite

Blokland, R., & Inaba, N. (2018). The l-cases in Courland Livonian. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 9(2), 147–164. https://doi.org/10.12697/jeful.2018.9.2.07