Demonstrative proadjectives in Livonian – morphosyntactic use and semantic functions

Authors

  • Marili Tomingas Institute of Estonian and General Linguistics University of Tartu Jakobi 2–125 51014 Tartu

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2018.9.2.11

Keywords:

demonstratives, proadjectives, morphology, syntax, semantics, Livonian language

Abstract

In Livonian and other Finnic languages, demonstratives are a widely used and important group of words, often showing distal oppositions and other referential differences. Demonstrative proadjectives are a type of demonstrative word that has not been much researched thus far, as their meaning depends mostly on the other parts of the text. The present article describes the origin of Livonian demonstratives and focuses on demonstrative proadjectives and their use. Utilising example sentences from the Livonian-Estonian-Latvian Dictionary (Viitso, Ernštreits 2012), this study analyses the morphosyntactic use of demonstrative proadjectives and also makes observations on their semantic functions. For the morphosyntactic analysis, four parameters of demonstrative proadjectives are described: their attributiveness or non-attributiveness, their syntactic function, the case in which they are used, and their singular or plural use. In addition, observations on possible semantic functions are made using different types of sentences in which demonstrative proadjectives occur.

Kokkuvõte. Marili Tomingas: Liivi demonstratiivsed proadjektiivid – morfosüntaktiline kasutus ja tähendusfunktsioonid. Artiklis kirjeldatakse liivi demonstratiivsete sõnade olemust ja kujunemist nelja ajaloolise läänemeresoome demonstratiivtüve põhjal, võrreldes lühidalt liivi keelt ka teiste läänemeresoome keeltega. Täpsemalt esitatakse liivi demonstratiivsete sõnade jaotus ning keskendutakse demonstratiivsete proadjektiivide grupile, mille tähendusi ja praktilist kasutust on seni vähe kirjeldatud proadjektiivide keerulise semantilise määratluse ning sagedase atributiivsuse tõttu. Demonstratiivsete proadjektiivide morfosüntaktilist kasutust ja funktsioone käsitletakse näitelausete põhjal, mis on võetud „Liivi-eesti-läti sõnaraamatust“ (Viitso, Ernštreits 2012), analüüsides demonstratiivsete proadjektiivide süntaktilisi positsioone, atributiivsust ja morfoloogiat. Samuti vaadeldakse demonstratiivsete proadjektiivide erinevaid semantilisi funktsioone.

Märksõnad: demonstratiivid, proadjektiivid, morfoloogia, süntaks, semantika, liivi keel

Kubbõvõttõks. Marili Tomingas: Nägțijid azūmummitsõnād līvõ kīelsõ – morfosintaktili kȭlbatimi ja tǟntõkst funktsijd. Kēra tarmõb iļļõvaņtļimiz iļ līvõ kīel nägțijizt azūmsõnād ja nänt suggimiz nēļast nägțijiz sõnātõvstõ (*tämä, *taa, *too ja *se). Autor sēļțab, kui līvõ nägțijizt azūmsõņḑi um jaggõmõst, ja tuņšlõb jõ pīenõst nägțijiži azūmummitsõņdi, sīest nänt kȭlbatimizt ja tǟntõkši um siedaigsōņõ vel veitõ tuņšõltõd. Kēras um nǟdõb nägțijizt azūmummitsõnād morfosintakstili analīz ja tǟntõkst nägțõbõd. Autor um kubbõn analīzmaterjal pierāst nēļakimdõ kītõmt nägțijizt azūmummitsõnādõks “Līvõkīel-ēstikīellețkīel sõnārōntõst“ (Viitso, Ernštreits 2012).

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-12-31

How to Cite

Tomingas, M. (2018). Demonstrative proadjectives in Livonian – morphosyntactic use and semantic functions. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 9(2), 241–255. https://doi.org/10.12697/jeful.2018.9.2.11