Breath holds in spontaneous speech

Authors

  • Kätlin Aare Department of Linguistics, Stockholm University; University of Tartu
  • Marcin Włodarczak Department of Linguistics, Stockholm University
  • Mattias Heldner Department of Linguistics, Stockholm University

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2019.10.1.01

Keywords:

breath holds, speech breathing, spontaneous speech, multiparty conversation, hinge kinni hoidmine, kõnehingamine, spontaanne kõne, vestlused kolme osalejaga

Abstract

This article provides a first quantitative overview of the timing and volumerelated properties of breath holds in spontaneous conversations. Firstly, we investigate breath holds based on their position within the coinciding respiratory interval amplitude. Secondly, we investigate breath holds based on their timing within the respiratory intervals and in relation to communicative activity following breath holds. We hypothesise that breath holds occur in different regions of the lung capacity range and at different times during the respiratory phase, depending on the conversational and physiological activity following breath holds. The results suggest there is not only considerable variation in both the time and lung capacity scales, but detectable differences are also present in breath holding characteristics involving laughter and speech preparation, while breath holds coinciding with swallowing are difficult to separate from the rest of the data based on temporal and volume information alone.

Kokkuvõte. Kätlin Aare, Marcin Włodarczak ja Mattias Heldner: Hinge kinni hoidmine spontaanses kõnes. Artikkel kirjeldab hinge kinni hoidmist spontaansetes vestlustes ajaliste ja kopsumahuga seotud omaduste kaudu. Hinge kinni hoidmist analüüsitakse esmalt selle põhjal, kus see käimasoleva hingamisfaasi kopsumahu ulatuse suhtes asub. Teine fookus on ajalisel faktoril: kus hoitakse hinge kinni käimasoleva hingamisfaasi alguse ja lõpu ning vestlustes sisalduva kõne vm suhtes. Hüpoteeside kohaselt peaks hinge kinni hoidmine ajalisel ja kopsumahuga seotud skaalal toimuma erinevas kohas sõltuvalt sellest, milline kontekst hinge kinni hoidmist vestluses ümbritseb. Tulemused näitavad, et kuigi hinge kinni hoidmine esineb suure varieeruvusega mõlemal skaalal, sisaldab andmestik mustreid, mis eristavad kõneplaneerimisega seotud hinge kinni hoidmist teistest alternatiividest. Tulemustest selgub ka, et neelatustega seotud hinge kinni hoidmist on keeruline muudest eristada vaid aja ja kopsumahuga seotud informatsiooni abil.

Märksõnad: hinge kinni hoidmine, kõnehingamine, spontaanne kõne, vestlused kolme osalejaga

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-12-17

How to Cite

Aare, K., Włodarczak, M., & Heldner, M. (2019). Breath holds in spontaneous speech. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 10(1), 13–34. https://doi.org/10.12697/jeful.2019.10.1.01